Khởi đầu quá trình tìm kiếm việc làm của bạn

Tạo CV miễn phí và tìm kiếm công việc mơ ước của bạn!

Resume examples
Partners - Line, Garmin, Deloitte, Nvidia, Verizon Media, Rakuten, Shopee, Mynavi

Make a Resume Online – Quick & Easy

CakeResume provides a variety of professional templates and formats. Build a simple yet unique resume in no time.

Fully Customizable

Stand out with CakeResume’s beautiful and professional resume templates. Free to customize with our simple drag-and-drop editor.

Download for Free

Download or print your resume PDF for free. Share it online with links.

Free resume builder and download

Proven Resume Templates

Make good use of our professional resume formats and stand out in your job search.

Resume templates

CV được yêu thích nhất của các công ty

Khả năng tùy chỉnh CV và giao diện trực quan khiến CakeResume được các nhà tuyển dụng yêu thích. Với cách tiếp cận chủ động hơn so với ngân hàng nhân lực truyền thống, chúng tôi có thể tìm kiếm chính xác và hiệu quả ứng viên phù hợp, đồng thời tiếp cận với những tài năng quốc tế, giúp nâng cao tỷ lệ tuyển dụng thành công.
Sunny
Sunny
Chuyên gia nhân sự · Verizon Media
Công cụ tìm kiếm và giao diện người dùng rõ ràng, dễ sử dụng của CakeResume, cùng các mẫu CV đơn giản và các công cụ quản lý đã cho phép chúng tôi nhanh chóng tìm được ứng viên phù hợp với văn hóa và đáp ứng nhu cầu của công ty. CakeResume là nền tảng kết nối ứng viên vô cùng tuyệt vời.
Wei-Fan Chen
Wei-Fan Chen
Sáng lập · Fourdesire
Những bản CV đẹp, chất lượng của CakeResume không chỉ hỗ trợ làm nổi bật điểm mạnh của ứng viên mà còn cho phép người quản lý xét duyệt CV một cách hiệu quả để tìm hiểu về chuyên môn của ứng viên. Thật tuyệt vời khi chúng tôi đã hoàn thành việc tuyển dụng trong thời gian ngắn như vậy! Với CakeResume, chúng tôi có thể tiếp cận với những ứng viên từ các nền tảng khác nhau và đa dạng hóa các kênh tuyển dụng của mình.
Catherine
Catherine
Chuyên gia nhân sự cao cấp · Trend Micro
Thiết kế giao diện của CakeResume rất rõ ràng và trình tạo CV ngày càng có nhiều chức năng hơn. Nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm các ứng viên thông qua các thiết kế CV của họ. Chúng tôi đã tìm kiếm và phỏng vấn một số ứng viên trên CakeResume, và chất lượng các ứng viên thật đáng kinh ngạc. CakeResume đã cung cấp cho chúng tôi một kênh khác để tìm kiếm những tài năng xuất sắc cho công ty!
Chloe
Chloe
Chuyên gia nhân sự · Garmin
Khả năng tùy chỉnh CV và giao diện trực quan khiến CakeResume được các nhà tuyển dụng yêu thích. Với cách tiếp cận chủ động hơn so với ngân hàng nhân lực truyền thống, chúng tôi có thể tìm kiếm chính xác và hiệu quả ứng viên phù hợp, đồng thời tiếp cận với những tài năng quốc tế, giúp nâng cao tỷ lệ tuyển dụng thành công.
Sunny
Sunny
Chuyên gia nhân sự · Verizon Media
Công cụ tìm kiếm và giao diện người dùng rõ ràng, dễ sử dụng của CakeResume, cùng các mẫu CV đơn giản và các công cụ quản lý đã cho phép chúng tôi nhanh chóng tìm được ứng viên phù hợp với văn hóa và đáp ứng nhu cầu của công ty. CakeResume là nền tảng kết nối ứng viên vô cùng tuyệt vời.
Wei-Fan Chen
Wei-Fan Chen
Sáng lập · Fourdesire
Những bản CV đẹp, chất lượng của CakeResume không chỉ hỗ trợ làm nổi bật điểm mạnh của ứng viên mà còn cho phép người quản lý xét duyệt CV một cách hiệu quả để tìm hiểu về chuyên môn của ứng viên. Thật tuyệt vời khi chúng tôi đã hoàn thành việc tuyển dụng trong thời gian ngắn như vậy! Với CakeResume, chúng tôi có thể tiếp cận với những ứng viên từ các nền tảng khác nhau và đa dạng hóa các kênh tuyển dụng của mình.
Catherine
Catherine
Chuyên gia nhân sự cao cấp · Trend Micro
Thiết kế giao diện của CakeResume rất rõ ràng và trình tạo CV ngày càng có nhiều chức năng hơn. Nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm các ứng viên thông qua các thiết kế CV của họ. Chúng tôi đã tìm kiếm và phỏng vấn một số ứng viên trên CakeResume, và chất lượng các ứng viên thật đáng kinh ngạc. CakeResume đã cung cấp cho chúng tôi một kênh khác để tìm kiếm những tài năng xuất sắc cho công ty!
Chloe
Chloe
Chuyên gia nhân sự · Garmin

Việc làm đang tìm kiếm BẠN!

Trên CakeResume, bạn có thể tìm kiếm việc làm. Không những thế, nhà tuyển dụng có thể chủ động liên hệ với bạn.

FAQs about CakeResume

Anyone can use CakeResume to create an elegant and professional resume, since our resume builder is easy-to-use with a clean user interface. Below are some of CakeResume’s strength:

 • Highly customizable:

  With over 50 multimedia resume template snippets, users can easily adjust the resume format and design according to their needs. To build a highly customizable resume and showcase your talent, you can add videos, images, slides, and portfolio to your resume.

 • Elegant and readable layout:

  The layout and formatting details such as font size, style, spacing are specifically designed to improve readability! With our professional resume templates, users can make an easy-to-read resume and have better chances of landing an interview.

 • Responsive web design:

  Since CakeResume adopts Responsive Web Design (RWD), your resume can be easily viewed on any devices, such as desktops, tablets, mobiles, etc.

 • Shareable link:

  You will have a shareable link (with privacy settings) after finishing making a resume. The online resume can be used as a personal webpage to develop a unique personal brand.

 • Free PDF download:

  You can download a resume in PDF for free.

 • Performance tracking:

  It is suggested to share your CakeResume online to increase exposure. You can know the views of your resume with time and location insights, to track its performance.

Yes, it is FREE! CakeResume adopts “Freemium” pricing. After signing up, you can make a resume/CV with 50+ resume template snippets and download it as a PDF for free. If you would like to make multiple resumes with more templates & features, you can upgrade to a paid plan.

Yes! You can download your resume as a PDF for free anytime. CakeResume does not require payment or credit card information after you finish making your resume.

Users can fully control the privacy settings of their resumes. There are choices such as “Public”, “Private”, “Only Available for Paid Companies”. For more information, please read “How to Change Resume Privacy Settings?”.

CakeResume provides more than 50 resume template snippets for various multimedia elements, including texts, images, slides, videos, references, etc. By simply dragging and dropping these templates, you can build an one of a kind resume.

Besides, CakeResume also offers 12 premade resume templates with 5 color themes. These themes are specially designed to demonstrate unique personal styles. With these resume templates, you can build a highly-personalized resume in a fast and easy way!