CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Full-time
Trung cấp
Logo of 艾斯創生醫股份有限公司.
Regulatory Affairs 法規人員 協助準備產品上市註冊及程序文件 辦理國內外醫療器材產品註冊(TFDA/FDA)、查驗登記、展延、變更、上市後監督 協助ISO 13485/GDP 品質系統維護、稽核及記錄。 建立並維護醫療器材相關法規
35K ~ 40K TWD / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.