Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Tìm kiếm nổi bật
Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Volunteer
Sơ cấp
Logo of 社團法人XChange互聯網交流協會.
XChange 2024 夏季招募開跑 #強力招募經營夥伴中 XChange 是全台灣最大的互聯網工作者社群,致力於擴大台灣社群人才在全球的影響力。團隊核心成員來自Google、Facebook、Alibaba、Tencent、ByteDance、LINE 等頂尖互聯網公司;擁有國際級城
XChange
SideProject
Voluntary Work
1 TWD / bài viết
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 社團法人台灣視覺藝術協會(視盟).
*提醒您,這份工作是無資薪-志工工作。 工作內容 1. 協助藝術家現場的工作 2. 活動前場佈與結束時場復工作 3. 協助參與者,並視情況提供幫助與指引 4. 協助管理活動現場秩序 福利 優
1 TWD / bài viết
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 社團法人台灣基督教好牧人全人關顧協會.
「長照送餐志工」(享交通補貼約$6000/月) 1.協助將便當送至長輩手中,並關懷長者身體健康狀況。 2.每日拍照記錄並填寫Google表單回報。 3.操作Line群組、相簿建立及其他基本通訊軟體 4.服務
180 ~ 680 TWD / bài viết
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm Cake

Tham gia Cake ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.