Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Tư vấn viên du lịch
Full-time
Logo of 飛達旅遊|飛瑞旅行社|飛達旅運.
1. 掌握客戶需求,給予行程規劃建議,銷售旅遊相關產品 2. 協助客戶代訂機票、火車票、旅館、當地旅遊套裝行程等產品 3. 提供旅遊諮詢服務,解答客戶疑難 4. 維繫客戶關係,提升客戶滿意
40K ~ 45K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of VistaWorld.
Book and issue all travel products. ticket, hotel, visa, tour, cruise, ect
4M ~ 8M IDR / tháng
Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm Cake

Tham gia Cake ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.