CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Curator
Internship
Logo of 大山北月有限公司.
如果你對在地文化創新、廢校空間活化有興趣, 如果你想暑期實習和打工換宿兩願望一次滿足, 如果你想逃離都市來到這樣美麗的山裡兩個月, 歡迎將履歷寄至[email protected], 我們一起在夏天完成瘋狂好玩又有意義的事吧! ─計畫內容:擔任活動策展人、空間策展人、特展策展人,從創意發想到實際執行,只要你想的到,大山北月跟你一起做到!!! ─實習時間:2022/07/01~2022/08/31(月休八天) ─實習薪資:實習期間包吃包住,另有津貼10000元 ─應徵條件:具服務熱忱,喜與人接觸,對文創生活產業感興趣;行銷、設計、文創、藝術、管理等相關科系背景尤佳。 ─官方網站: https://www.facebook.com/BigHillNorthMoon/
5K ~ 5K TWD / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.