CakeResume Job Search

Logo of SELLERLINX 樂邁利達股份有限公司.
想法,與團隊一起驗證各種假設來進行產品迭代 完成功能的流程/介面設計,準備 production assets 和 spec sheet,與工程團隊確保實作品質,符合產品體驗標準與目標 參與建立並不斷優化 SELLERLINX 內部的設計規範: UI Kit Li
illustrator
Adobe XD
Adobe Photoshop
50K ~ 65K TWD / month
Logo of 詠絢管理顧問有限公司 Empower Management Consulting.
[職位名稱] IOS 初階後端工程師 [工作內容] IOS APP 開發、維護與優化。 IOS 功能測試與整合。 修復應用程式bug,並持續改善效能。 與 APP UI 設計師合作,一起完成與設計稿一致的畫面呈現。 持續提升團隊工程效
Swift
Ulkit
Git
50K ~ 120K TWD / month
No management responsibility

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.