Profession
Reset filters
個人行銷作品集
全端專案 - Expense Tracker
直播主持作品集
一手製造行銷案
社群行銷文案|FB 、 IG 社群文案、Dcard 口碑文案
影音作品集
藥師證照
日紋身 文案外包
社群經營與文案作品
一頁式履歷
COVID-19 API
暨大熱音 107學年度成果發表企劃書
Pizza Website
個人專案 - Expense Tracker
攝影經驗與活動紀錄
停車大聲公
logo設計
菜單、型錄、雜誌作品集
影音剪輯
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.