CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Mukhlishadi.
Avatar of Mukhlishadi.
Web Developer Intern @SMP 10 Tapuung
2020 ~ 2020
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
. Work Experience AprilMay 2020 Web Developer SMP 10 Tapung - Internship Problem Analyze at SMP 10 Tapung in Report of Learning Result Develop E-Raport Application as Needed and Standard Operating Procedures at SMP 10 Tapung and Government Regulations Build an E-Raport Application at SMP 10 Tapung Using Laravel Framework With MySQL as Database Management System Education Sultan Syarif Kasim State Islamic University in Riau Informatics Engineering Grade : 3.30/Present Skills Development PHP HTML CSS JavaScript Java Python MySQL Language Indonesia English Others Microsoft Office Critical Thinking Laravel Framework Codeigniter Framework AchievementMadrasah Aliyah Negri 1 Indragiri
PHP
PHP Laravel Framework
CodeIgniter Framework
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
UIN SUSKA RIAU
Informatic's Engineering
Avatar of 黃榆翔.
Avatar of 黃榆翔.
高級工程師 @不顯示公司名稱
2022 ~ Hiện tại
滲透測試、資訊安全、系統開發、程式設計
Trong vòng một tháng
黃榆翔 滲透測試 / 系統開發 MCP / ECSA 滲透測試、資訊安全、系統開發、程式設計 城市,TW [email protected] 學歷 立德大學, 碩士學位, 資訊工程, 2007 ~ 2009 技能 滲透測試 Kali, Metasploit, Burp etc. 系統開發 PHP, Laravel Framework, Visual Basic .Net, JavaScript, JQuery, Vue, MySQL, MariaDB, SQL Server etc. 系統管理 Windows Server. 工作經
滲透測試
程式設計
系統管理
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
立德大學
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Sr. PHP Developer Lead Developer @Byasa Tech Solutions Pvt Ltd
2021 ~ Hiện tại
Sr. PHP Developer Lead Developer
Trong vòng một tháng
Laravel PHP Framework
CodeIgniter Framework
WORDPRESS DEVELOPER
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Viva College
BSC IT
Avatar of Nanlon Wang.
後端工程師
Trong vòng một tháng
C# * 網頁語言 javascript * css 樣式 * 資料庫: mysql 平台網址: https://singfujia.com/ 富域科技股份有限公司 資深工程師 2012/10 ~ 2013/10 月初 * 使用 codeigniter framework 建置新聞媒體平台 * 優化頁面 * 版本控制: svn * 開發語言: php * 資料庫: mysql * 框架: codeigniter 易透網股份有限公司 工程師 2011/10初 ~ 2012/10
PHP development
Golang Backend
Swoole
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Avatar of Haga Nopyat Harefa.
Avatar of Haga Nopyat Harefa.
AR Sharia Islamic Soreang @Sharia Islamic Soreang
2022 ~ 2022
Trong vòng hai tháng
Bandung, Bandung City, West Java, Indonesia Work Experience AR Sharia Islamic Soreang • Sharia Islamic Soreang AugustSeptemberMelakukan pembuatan aplikasi Augmented Reality pada perusahaan perumahan berbasis android. - Membuat 3D bentuk rumah dari perumahan tersebut. Web Service Kedai Makanan • Kei Food & Beverage JanuaryMarch 2022 Membuat website dengan menggunakan bahasa pemograman PHP dan Framework CodeIgniter. Anggota Himpunan Mahasiswa • HMJIF Universitas Langlangbuana MarchMarchMenjabat pada anggota divisi olahraga dan seniMenjabat pada anggota divisi HumasMenjabat pada ketua divisi Humas. EducationUniversitas Langlangbuana Teknik Informatika Skills PHP HTML/CSS CodeIgniter Framework Unity3D Augmented Reality (AR) Figma UI/UXDesign Languages Indonesian — Professional English — Intermediate
PHP
HTML/CSS
CodeIgniter Framework
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Universitas Langlangbuana
Teknik Informatika
Avatar of Ganden Dynastina.
Avatar of Ganden Dynastina.
Web Developer @PT Zamasco Mitra Solusindo
2021 ~ Hiện tại
Web Developer
Trong vòng hai tháng
Ganden Dynastina Web Developer Jakarta, Indonesia Hi! I'm a backend web developer with industry experience building websites and web applications. I specialize in PHP, Javascript, Mysql, HTML and CSS. and I have proficiency skills working on Laravel and Codeigniter framework. Phone/Whatsapp :/Email : [email protected] https://dynastina.github.io/ Work Experience Fullstack Developer • PT Zamasco Mitra Solusindo Design client-side and server-side architecture, Write effective APIs, Develop and manage well-functioning databases and applications, evaluate and identifying problems for effective solutions JunePresent Junior Web Developer
Codeigniter Framework
Laravel Framework
MySQL
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
SMKN 2 Kota Bekasi
Software Engineer
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Business Analyst/Project Lead/Project Manager @Indegene PVT LTD
2021 ~ Hiện tại
BUSINESS ANALYST
Trong vòng một tháng
HTML
css
PHP
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
pesit
Computer Science
Avatar of RIZKY ADI PANGESTU.
Trong vòng một tháng
RIZKY ADI PANGESTU Admin - Programing - Marketing Tambun Selatan, BekasiSaya adalah lulusan muda dari SMK Negeri 5 Kota Bekasi, saya memiliki beberapa pengalaman magang di bidang Teknologi dan Digital Marketing Saya menguasai dasar-dasar ilmu Bahasa Pemrograman dengan baik dan memiliki motivasi untuk belajar hal baru, saya juga dapat bekerja dalam tim maupun individu dan saya dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. rizkiadi_1223 [email protected] Pengalaman Kerja IT Staff • DAMRI Pool Cakung JunAug 2021 Membantu operasional dan kebutuhan kerja divisi IT dengan megerjakan data menggunakan Ms. Office, Serta membantu persiapan menginstall CCTV. IT Support
CodeIgniter Framework
html + css + javascript
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
AWS Cloud Practitioner
Cloud Engineer
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
PHP 工程師 @選爾共享技術
2018 ~ Hiện tại
PHP 程式設計師
Trong vòng một tháng
Laravel Framework
CodeIgniter Framework
WordPress Design
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
明新科技大學
電子
Avatar of Kaan AYDIN.
Avatar of Kaan AYDIN.
Intern @Bimar IT Services - Arkas Holding
2020 ~ 2020
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng sáu tháng
Kaan AYDIN Software Engineer | Full Stack Web Developer . Developed several custom CMS and websites for various purposes (in PHP with Laravel & CodeIgniter Frameworks, in JS/TS with Next.js, React and Express) . Enthusiast to consistent self-improvement . Passionate for innovation and developing high-quality products Aydın, Turkey Skills Tech Stack Javascript Typescript Next.js MongoDB MySQL Node.js React Redux React-router Trello Git Yarn NPM Docker HTML5 CSS3 PHP Laravel Personal Traits Self-Improvement Innovative Problem Solving Passionate Enthusiast Work Experience Intern Bimar IT Services - Arkas Holding JuneAugust 2020 İzmir, Turkey Developed
Improvement
Innovation
Web Application
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Bachelor of Science-BS , Computer Software Engineering

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi