CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
National Taiwan University
Avatar of 郭哲銘(Galen Kuo).
Avatar of 郭哲銘(Galen Kuo).
Optimization Algorithm Engineer @Taiwan Semiconductor Manufacturing 台灣積體電路製造股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
Algorithm Designer
Trong vòng hai tháng
Programming Language Familiar with Object Oriented Programming(C++, Java, C#) and other high-level programming language including R, Python and Excel VBA. Operation Research An optimal analyst possesses 3-year experience deal with optimization problem. Work on and Explore occupations related to algorithms, combinatorics and optimization. Machine Learning Apply reinforcement learning framework to optimization problem with high complexity, huge size and complicated constraints. Focus on MCTS, optimization theory, reinforcement learning and statistical techniques. Optimization Programming • Build a tree-based reinforcement learning optimization algorithm applying ensemble dispatching rules and Monte Carlo Tree Search
C++
Combinatorial Optimization
Operation Research
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Taiwan University
Industrial Engineering

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi