CakeResume Talent Search

Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Figma線上設計講師 @菜鳥救星
2021 ~ Hiện tại
UI/UX設計師
Trong vòng một tháng
photoshop
illustrator
sketch
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
雲林科技大學
設計
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
專案經理 @香港商米波國際有限公司台灣分公司
2019 ~ 2022
Product Manager, Product Owner
Trong vòng một tháng
Wireframe
Flowchart
Phabricator
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
PCCU
International Trade
Avatar of 徐瑜婕.
Avatar of 徐瑜婕.
Past
連載漫畫家 @Gamania 遊戲橘子數位科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Senior Ui Designer
Trong vòng một tháng
影音形象影片製作與網站排版、素材製作。 學歷National Taiwan University of Arts (國立臺灣藝術大學) 視覺傳達設計 專長 ・使用者介面設計 網頁UI:Figma、Sketch 程式語言:html、css、pug、stylus、bootstrap、GSAP、Git、VS code - 使用 Figma 或 Sketch 規劃網頁 Wireframe 與產出介面 Mockup。 - 撰寫程式語言 pug 和 stylus 搭配 Bootstrap 切版製作 Prototype,並使
UI Design
Web Designing
figma
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Taiwan University of Arts (國立臺灣藝術大學)
視覺傳達設計
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Design Lead of UIUX & Visual Teams @CMoney 全曜財經資訊股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Senior Product Designer
Trong vòng một tháng
Sketch App
Zeplin
Google Analytics
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Tatung University (TTU) 大同大學
工業設計研究所
Avatar of 李軒任 Daniel Lee.
Avatar of 李軒任 Daniel Lee.
Past
Product Management Intern @MoBagel 行動貝果有限公司
2021 ~ 2022
Product Manager
Trong vòng một tháng
升近 10% 顧客回購率與提升 130 萬營收 AI 產品設計 :與資料科學家討論特定業務場景所需之資料與模型表現評估方式,並以 Figma 產出用戶導向之原形圖與 UI,與撰寫 v1 PRD以和研發和資料科學家明確分工與落地可行性 跨團隊協作與落地 :參與敏捷
Adobe XD
Figma
UX Design
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立清華大學
服務科學
Avatar of Jasmine Kao.
Avatar of Jasmine Kao.
資深UI/UX Designer @智鈦星平台服務有限公司
2022 ~ Hiện tại
資深UI/UX設計師 美術主管
Trong vòng một tháng
台、顧問品牌之網站及視覺設計。 • CFD差價合約交易平台之介面UI/UX設計,支線交易App設計等。 專業擅長技能 UI/UX Design : Sketch / Figma / Adobe XD / Zeplin Graphic Design : Photoshop / Illustrator 3D Animation : MAYA, 3D Lighting & Compositing Fine Art : Sketch, CG painting 工作經歷 四月Present 資深UI/UX Designer 智鈦星平台服務有限公司 1.主要
Sketch
Figma
Adobe XD
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立台灣藝術大學 NTUA
多媒體動畫藝術
Avatar of 葉阜杰.
Avatar of 葉阜杰.
Past
專案主任 @凱曜網路有限公司
2021 ~ Hiện tại
行銷企劃
Trong vòng một tháng
普通 說:普通 讀:普通 寫:普通 韓文 聽:略懂 說:略懂 讀:略懂 寫:略懂 社群及數位工具操作 Facebook、Instagram、[email protected] 、Dcard、PTT Facebook ads、Google Analytics、 JANDI、Slack、Notion、Coggle、Trello、Gitmind、Figma 專案經歷 凱曜網路 自媒體建置專案 2022/03- 建立自媒體網站:與外部廠商溝通,建置媒體網站,以讀者體驗為出發,並以蒐
powerpoint
photoshop
illustrator
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
長榮大學
國際企業管理學
Avatar of Ben Yang.
Avatar of Ben Yang.
處長 (director) @采威國際資訊股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
產品經理
Trong vòng một tháng
同內外法務單位,主導系統/內部管理的隱私權分級,符合全球市場策略 因應預計推出的Content Service服務,進行完整提案,獨力以Figma完成Prototype設計,並取得多加音樂及故事內容廠商合作意願首肯。 期間使用工具 : Trello / Clickup/ Airtable / Redmine / Figma 產品經歷 : 請參考附件
erp規劃
Event Planning
Google Drive
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
東海大學
工業設計
Avatar of 家昕 陳.
Avatar of 家昕 陳.
Past
咖啡師 @Angle cafe_榮騰咖啡館
2019 ~ 2022
UI/UX designer
Trong vòng một tháng
事物便努力嘗試、持續精進的特質。 資格認證 SCA Barista 初中級 精品咖啡協會 發照日期 一月 2018 · 永久有效 技能 繪製技能 Adobe illustrator Adobe Photoshop Figma Adobe XD Adobe InDesign 組織結構圖及功能流程圖 撰寫專案流程,包括整體的專案發想、各階段流程推動,以便於團隊溝通、工程開發 辦
Word
PowerPoint
Photoshop
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
真理大學 Aletheia University
會計資訊
Avatar of Djodly Ichsan Ankami.
Avatar of Djodly Ichsan Ankami.
Junior Backend Developer @PT Sintesa Prima Indonesia
2022 ~ 2022
Trong vòng một tháng
MarchSeptember 2022 Tanggung jawab dan tugas yang saya lakukan di antaranya : - Terlibat dalam melakukan perancangan database - Terlibat dalam perancangan alur aplikasi - Melakukan coding serta testing pada proses pembuatan aplikasi - Menerapkan sistem keamanan pada aplikasi - Membuat restfull api beserta dokumentasinya Education SMK Negeri 1 Binjai Rekayasa Perangkat LunakSkills BACKEND PHP Laravel CodeIgniter Node JS ExpressJS MYSQL PostgreSQL ORM Tools MVC Architecture RESTfulAPI Object Oriented Programming FRONTEND HTML/CSS Javascript(ES6) React JS Redux NEXT JS VueJS jQuery Material UI Tailwind CSS Bootstrap Figma OTHER Linux OS Git Trello Have a good knowledge about design pattern Languages Indonesian — Native English — Intermediate
HTML/CSS
Javascript(ES6)
React JS
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
SMK Negeri 1 Binjai
Rekayasa Perangkat Lunak

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi