CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體工程師 @樂點股份有限公司(遊戲橘子)
2021 ~ 2023
軟體工程師
Trong vòng một tháng
c#
HTML/CSS
JQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
朝陽科技大學
資訊管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
研究助理 @中國醫藥大學新竹附設醫院
2022 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
R language
Python
SQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
政治大學
統計
Avatar of 林靖雯 Winnie Lin.
Avatar of 林靖雯 Winnie Lin.
課程營運組 @XChange
2023 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
長和進步,以成為 一名優秀的軟體工程師前進。 Taipei City, Taiwan 技能 Front-End HTML/CSS JavaScript Bootstraps Handlebars Back-End Node.js TypeScript Express.js/ Loopback MySQL/Sequelize MongoDB/Mongoose PostgreSQL SQL Mocha.js/Sinon.js Others Git/Github/Gitlab Power BI Postman/Swagger RESTful API Heroku Ecommerce Website 專案連結 | Github 連結 | 開發過程 以農產品銷售為出發點打造的電商
HTML5
CSS3
Javascript(ES6)
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Alpha Camp 全端網路開發課程
Full-Stack Software Engineering Development
Avatar of LINTINGYI.
Avatar of LINTINGYI.
Application Engineer @Hexawave
2020 ~ Hiện tại
Data Analyst、Data Engineer、Data Scientist、Customer Experience Analyst
Trong vòng một tháng
LINTINGYI Languages: Chinese (native), English (advanced), Japanese (advanced) Skills: Python, SQL, ETL, Data Mining, Data Visualization Summary: I am now a RF application engineer and seek to change my career to challenge a data engineer . I'm with a strong interest in software development and data science, I am constantly seeking new technologies and skills to improve my work. With experience in developing automated production and inspection machines using LabVIEW, NI-Vision, and state machines, and proficient in Python, SQL, I specialize in data modeling, data warehousing, ETL, data mining, and data visualization. Hsinchu City, Taiwan 300
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
AI Academy
數據分析
Avatar of Ian Lin.
JAVA後端工程師
Trong vòng một tháng
3. 技能泛用性高 : 雖然薪資不及硬體、光電類工程師,但也不受限電資學歷、園區高房價、不受限國內就業市場 4. 生產要素單純(投資自己)、攜帶性佳、貢獻可量化,付出與回報關係明確 技能 User Experience Java, JavaScript, SQL Git , Maven , J2EE, Servlet Spring, SpringMVC, SpringData Hibernate, Mybatis Language 台語(流利) 英語 (Toeic 865)
Java
JavaScript
SQL
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣大學
經濟學研究所
Avatar of 許語宸.
Avatar of 許語宸.
家教老師 @家教老師
2019 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
許語宸 Job Title Kaohsiung City, Taiwan 經歷成功大學工業與資訊管理學系四年來的訓練,對於演算法與資料結構和離散數學等領域有厚實的了解外,也對SQL、C++及python非常熟悉,擅長以python實作人工智慧。 除了資訊管理外,也熟悉工管的領域:專案管理、erp系統以及
C++
Python
Fortran
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立成功大學 National Cheng Kung University
工業與資訊管理學系
Avatar of 陳書涵.
Avatar of 陳書涵.
內容產品經理 @Snapask Taiwan 知之有限公司
2020 ~ Hiện tại
UX Designer, User Researcher
Trong vòng một tháng
觀察技巧與用戶訪談 問卷設計 人物誌 Persona 、場景創造與故事板 用戶旅程 User journey 線框圖 Wireframing 資訊設計 Usability Testing Software Skills Figma Illustrator & Photoshop Youtube Analysis Google Analysis SQL Notion/ Asana Google Sheet Landuage Chinese - Native English - 多益 865 German - 德語檢定 B1 Other Skills 資料視覺化 跨部門團隊領導 策略規劃 產品管理/專案管理 影音企劃
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Technical University of Darmstadt
交換生
Avatar of 陳靖方.
Avatar of 陳靖方.
網頁全端工程師 @振興發科技有限公司
2021 ~ 2023
Trong vòng một tháng
否異常 7.修正健保署相關網頁資安風險項目 8.進行健保署相關資料維護與更新 9.介接健保醫療網相關資料,將SQL轉為oracle 高雄市廢棄物調度中心 1.開發登入模擬紀錄系統,提供監測網站是否登入異常所用 體育署專案 1.每月兩
Word
Excel
Java
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立暨南國際大學
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Relationship Manager @International Bills Finance Corporation (IBFC)
2019 ~ 2022
Relationship Manager
Trong vòng một tháng
SQL
Python
Pandas Numpy Matplotlib
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Taiwan University
Master of Business Administration in Finance
Avatar of 蔡坤益.
Avatar of 蔡坤益.
首席工程師 @達豐多元整合規劃
2022 ~ Hiện tại
程式設計師
Trong vòng một tháng
蔡坤益 資深 PHP 程式開發,全端技術應用 [email protected], Taiwan Skills Language PHP - 精通 PHP Framework: CodeIgniter- 精通 PHP Framework: Laravel - 熟悉 SQL- 精通 Front-end HTML - 精通 CSS- 熟悉 Javascript - 熟悉 jQuery - 熟悉 Bootstrap - 熟悉 Database MySQL - 精通 SQL Server - 熟悉 SQLite - 熟悉 MongoDB - 熟悉 Database design - 精通 Redis - 熟悉 Service AWS EC2 - 熟悉 AWS S3 - 熟悉 AWS RDS - 熟悉 Else RESTful API - 精通 API Blueprint - 熟悉
PHP
CodeIgniter
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立高雄應用科技大學
資訊管理

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi