CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
National Taiwan University
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Full Stack Engineer @Houzz Inc.
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
C++
Python
Nodejs
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Taiwan University
Communication Engineering
Avatar of Yu-Chuan Chiang.
Avatar of Yu-Chuan Chiang.
Senior Software Engineer @Moldex3D ( CoreTech System Co. Ltd.)
2016 ~ Hiện tại
Senior Software Engineer
Trong vòng sáu tháng
the team to decrease the maintenance cost. - Experienced in C++ large-scale commercial software systems lies in solving the simulation problems of Moldex3D's products. - Researched and developed advanced numerical techniques for the commercialization of the Moldex3D's CFD solvers. ex, overset mesh techniques, mesh-free based finite volume methods, and Immersed boundary methods. 三月Present 學歷National Taiwan University Civil Engineering 技能 C++ TDD (Test-driven development) Refactoring SOLID Design Principles OOP Programming CFD Simulation Numerical Analysis Algorithms and Data Structures Unit Testing 語言 English — 進階
C++
TDD (Test-driven development)
Refactoring
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Taiwan University
Civil Engineering
Avatar of Hsiao-Lin Lu (Ken).
Avatar of Hsiao-Lin Lu (Ken).
Software Engineer @Hi-Lo System Research Co. Ltd.
2018 ~ Hiện tại
Software engineer
Trong vòng một năm
Hsiao-Lin Lu (Ken) Software Engineer New Taipei City, Taiwan Developed and maintained automatic equipment applications of the IC automatic test/programming equipment using C# for about three years. Experience with troubleshooting software issues and debugging a large codebase. Designed and optimized the production process of the automatic equipment. 工作經歷 Software Engineer • Hi-Lo System Research Co. Ltd. 十月Present Applied OOP concept and MVC design pattern to build a system, which controls 8 axes simultaneously and can cope with 16 pick-and-place situations. Built an access
Abaqus
python
SolidWorks
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Taiwan University
Biomechatronics of Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Optimization Algorithm Engineer @Taiwan Semiconductor Manufacturing 台灣積體電路製造股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
Algorithm Designer
Trong vòng hai tháng
C++
Combinatorial Optimization
Operation Research
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Taiwan University
Industrial Engineering

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi