CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 李思瑤.
Avatar of 李思瑤.
Past
UI Front-End @瑞嘉軟體科技股份有限公司
2020 ~ 2023
Junior Front-end Developer
Trong vòng một tháng
跟活動EDM設計,發揮創意應用在活動發想上,擅長與行銷溝通合作 每一季有大型遊戲活動製作需求,製作遊戲畫面和動畫處理 網站改版,負責後台介面HTML/CSS切版套用JQuery,使用boostrap開發 RWD網頁設計切版。 學歷 中國文化大學, 學士學位, 廣告學系, 2006 ~ 2011
photoshop
adobe xd
e-commerce
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
中國文化大學
廣告學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
自主學習 @後端工程師
2019 ~ Hiện tại
Backend Developer (Node.js)
Trong vòng một tháng
C++
JAVA
JQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立宜蘭大學
電子工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
程式設計師 @精誠微雲科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
HTML/CSS
RWD
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
資策會 數位教育研究所
互動式網站 UI/UX設計師就業養成班
Avatar of 洪漢宇.
Avatar of 洪漢宇.
Past
業務員 @公勝保險經紀人
2017 ~ Hiện tại
Backend Engineer (Node.js)
Trong vòng một tháng
用 Passport.js 實現會員登入功能。 保存資料於 MongoDB 。 程式碼部署在 Heroku 上。(網頁版連結可以直接點下面附件) 採全端開發,畫面由 handlebars + boostrap 組成。 測試帳號分為一般會員和管理者帳號 一般會員帳號: test1 密碼: test1 功能為查看其他玩家戰績和預約未來牌局 管理者
Node.js / Express.js
Mongoose/MongoDB
HTML/CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
銘傳大學 Ming Chuan University
風險管理與保險學系
Avatar of Irham Hadisuma.
Avatar of Irham Hadisuma.
Graphic Desainer @CV. SEHATI GRAFIKA
2021 ~ 2021
Front-End Developer
Trong vòng một tháng
CV. SEHATI GRAFIKA Create sticker and logo designs. Create design Banner. DecemberDecember 2021 Administration Assistant • Dinas Komunikasi dan Informatika Online OPD Network Operators / Serang City Regional Device Organizations. Making Rj 45 Cable Crimping Tool, Installing Internet Network at Serang City Regional Secretary. Installing online OPD Radio Internet Network tools in Serang City DPRD. Setting Mikrotik RB 951 zndh to connect the Network to OPD online . AugustOctober 2019 Education SMK NEGERI 6 KOTA SERANG studentSkills Skills HTML 5 CSS 3 Javascript Skills Boostrap React.js Git and Git Hub Language Indonesia English
JavaScript
HTML5
CSS 3
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
SMK NEGERI 6 KOTA SERANG
student
Avatar of 張修瑋.
Avatar of 張修瑋.
Past
系統工程師 @榮芳興業有限公司
2020 ~ 2022
PHP Laravel web developer
Trong vòng một tháng
的工程師,電商前後台、評論平台、系統伺服器都有負責過相關的項目。 Tapei,TW Backend Developer / Software Engineer Email : [email protected] Tel:Front End Skills Front-end HTML5 CSS3 RWD Boostrap Javascript Vanilla JS(ES6) jQuery Restful API AJAX others git npm gulp & Webpack Back End Skills Back-end PHP Laravel Server Apache Nginx Linux Zabbix Docker others MySQL PostgreSQL Jenkins Grafana RabbitMQ 工作經歷 榮芳興業有限公司 • 系統工程師
+javascript
+php
+Restful API
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立聯合大學
電子工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
UI設計師 @華苓科技
2020 ~ Hiện tại
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Trong vòng một tháng
Google AdWords
HTML
CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立勤益科技大學
冷凍空調與能源系
Avatar of Tim Chen.
Avatar of Tim Chen.
資深工程師 @瑞竣科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
Tim Chen 三年以上的前後端開發經驗,主要使用 JavaScript 輔以 C#,曾任職遊戲公司PM,畢業於北教大數學暨資訊教育學系,數學、資訊與教育的綜合背景,使我具備良好的邏輯分析能力。 我樂於分享自己所學與經驗和團隊一起進步。擅長團隊合作,也能獨立
ASP.NET MVC
C#
.NET Core
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺北教育大學
數學暨資訊教育學系
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
Past
Institute for Information Industry @Front-End Course Instructor
2020 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
Eason Liu In 2010, I started self-learning iOS app development while working for an Apple Premium Resellers. Later on, I needed to create a daily picture database, so I've learned Node.js & MongoDB from Internet. I enjoy developing the user interface. I currently use the React.js & Node.js & MySQL. I am skilled in using CSS to create various responsive web designs, and I am now looking for a job related to frontend engineering. https://github.com/EasonLiu0913 Software Engineer Taipei Taiwan [email protected]
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Yuan Ze University
Finance
Avatar of PO-SUNG CHANG.
Avatar of PO-SUNG CHANG.
前端工程師 @幣蜂數位有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
PO-SUNG Chang (Boison Chang) 前端工程師 Front-End Developer Taipei, TW; [email protected] 2-3 年前端開發經驗,熟悉 React/Vue 前端框架,主要用 TypeScript 開發,並擅長運用全端框架 Next.js 強化網頁 SEO。畢業於國立台灣大學機電系和台大 MBA,早期的行銷經驗讓我更能以用戶面向思考,我樂於表達
JavaScript
HTML5
Github
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台灣大學
企業管理

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi