CakeResume Talent Search

Avatar of Wiz Liao.
Avatar of Wiz Liao.
Server HW Senior Engineer @Shenzhen BXC Science Technology Co, Ltd.
2021 ~ Hiện tại
Lead/Senior hardware Engineer
Trong vòng một tháng
small card schematic. - Use CorelDRAW to evaluate PCB placement. - Check cable pin define. - Evaluate placement of small cards. - Measure EA reports. - Draw symbols for project design. - Call work with function team to debug issues. Skill Language Native speaker of Mandarin Chinese and Taiwanese. Basic English speaking/listening/writing. Computing Competent in computer hardware and software, including Microsoft Excel, Word, PowerPoint. Experienced in circuit design : Schematic and Layout. Signal waveform measurement. Experienced in design tools using: OrCAD / Allegro / Lattice Diamond(CPLD) Ma...
OrCAD Capture CIS
Allegro
Lattice Diamond
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Oriental Institute of Technology
Electronic Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
高級工程師 @Neousys
2021 ~ Hiện tại
硬體RD
Trong vòng một tháng
OrCAD
OrCAD Capture CIS
Python
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立東華大學
電機工程學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
前瞻技術研發中⼼ 前瞻開發課 @宏齊科技
2019 ~ Hiện tại
硬體設計工程師
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立聯合大學
光電工程學系
Avatar of 林震水.
Avatar of 林震水.
R&D manager @PICTORIS Design Co.
2016 ~ Hiện tại
硬體研發主管
Trong vòng ba tháng
CHEN-SHUI LIN I have experience cooperating with global first-tier customers and can coordinate with sales, RD, ENG, QC, MFG, and the horizontal departments. I have developed many products that included UPS, SPS, wireless joystick, PDA peripheral products, scanner, MFP, DSC, and camera modules. I am serious in my tasks and like investigating the root causes of problems, not fearing any challenges, and accepting my defects. I am motivated by myself and like to learn new technologies and concepts. R&D manager Taipei,Taiwan [email protected] EXPERIENCES: PICTORIS Design Co., R
Word
Excel
PowerPoint
Đã có việc làm
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
National Taipei University of Technology
Electronic Engineering

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi