CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
前端工程師 Front-End Developer
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Front-end developer @新加坡商萬庭有限公司台灣分公司
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Photoshop
React
React.js/Redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
輔仁大學
資訊管理
Avatar of 林詠涵.
Avatar of 林詠涵.
藥師 @亞東紀念醫院
2020 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
林詠涵 | Yoha 前端工程師 在 Alpha Camp 專修前端,使用 React v18 與串接第三方 API (Google Map API)、台北市停車場 API,開發停車位找尋系統,具有從使用者思維出發、UI設計至新技術的掌握之經驗; 為了加深理解 React 的知識,與讀書會夥伴們一起完成攻略 React beta docs。 透過下班之
Word
PowerPoint
Illustrator
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
Front-End
Avatar of 陳子由.
Avatar of 陳子由.
Past
研究助理 @致理科技大學
2019 ~ 2020
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
陳子由 Victor Chen 前端工程師 Frontend Engineer Taoyuan City, Taiwan 原本投入英語教學,因為好奇心偶然接觸到網站開發,藉由鑽研大量的技術文章、書籍、教學影片,並且從無到有打造出Side Projects 得到非常多的成就感,在前端開發的道路上 持續 精進。 [email protected] 技能 Frontend Skills HTML CSS RWD JavaScript
HTML/CSS
JavaScript
git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
致理科技大學
應用英語系
Avatar of 葉嘉祐.
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
理,具有基礎的跨領域協作能力 技能&軟體 HTML/CSS JavaScript Vue.js RWD 響應式網頁規劃 Microsoft Office Github Desktop 3D MAX Blender AfterEffect Photoshop 證照 Microsoft Office Specialist 2010 Master Microsoft Office PowerPoint® 2010 Microsoft Office Excel® 2010 Expert Microsoft Office Word 2010 Expert Microsoft Office Access 2010 Adobe ACA Photoshop 語言 English — 多益600 Japanese — N5 專案 個人作品網站 HTML/CSS/RWD。 Vue TODOS Vue實作 。 BMI與體
Microsoft Office
HTML/CSS
RWD 響應式網頁規劃
Thất nghiệp
Bật trạng thái tìm việc
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立虎尾科技大學
多媒體設計系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
營運主任 @Melina Joys Salad and Grills
2020 ~ 2021
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立高雄科技大學 National Kaohsiung University of Science and Technology
海事風電工程碩士學位學程
Avatar of 朱禹丞.
Avatar of 朱禹丞.
Past
Visual Designer @ShanHi Ham
2020 ~ 2021
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng hai tháng
朱禹丞 - Cheng Chu / Front-end Developer / UIUX Designer / 行銷企劃 / 企業識別設計 / 影片剪輯 / 商業攝影 / 畢業於澳洲昆士蘭科技大學並在澳洲有實習實務經驗及雙語能力 ,喜好廣結善緣結交新朋友的我在海外體會到了聚少離多的場合,因此更珍惜每一分每一
Photoshop
Illustrator
Word
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
昆士蘭科技大學
娛樂產業
Avatar of Russell Lin.
Avatar of Russell Lin.
Senior Engineer @Advantech 研華科技
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng ba tháng
Russell Lin Front-end Developer Taipei, Taiwan 在遊戲業打滾了五年的 growth marketer,目前是執業近一年半的 Frontend engineer。 奠基於過往從業經驗,加以細心又具包容力的個人特質,持續朝著「用戶導向型」前端工程師的目標邁進,期許自己能夠 顧及美感,並帶來良好使用者體驗 。 Looking for frontend opportunity now! Email : superbr7789
PowerPoint
Excel
Photoshop
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺灣大學
政治學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
PM助理 @聯合智網股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng sáu tháng
Photoshop
Illustrator
HTML/CSS
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
資策會
互動式網站UI/UX設計師就業養成班
Avatar of Tina Tsai.
Avatar of Tina Tsai.
Implementation Solution Engineer @Himax Technologies, Inc.
2017 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một năm
Tina Tsai #Teamworker #challenger #Campaigner 6-7 years of experience in software testing and bug tracking. 2-3 years of experience in customer service and problem-solving. E-mail: [email protected] Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tina-tsai-a151565b/ I was working on supporting quality assurance programs of health information systems. I usually write and run test cases/scripts, and test web services with SoapUI. And I also follow up developers to fix systems with agile scrum tools. I have
Software Testing
Bug Tracking
QA Plan and Strategy
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National United University
Information Management
Avatar of 黃士桓.
Avatar of 黃士桓.
工程師 @寬普數位科技有限公司
2008 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
黃士桓 前端|3D工程師/主要負責做3D圖與渲染,與前端網頁程式設計, 個人有12年的工作經驗,效率自然是個人所追求的最高目標, 務求達到公司與客戶雙贏的局面 Taipei, Taiwan https://www.behance.net/shrHuan 工作經歷 工程師 • 寬普數位科技有限公司 八月Present
photoshop
illustrator
adobe after effects
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
蘭陽技術學院
環境工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi