CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 朱峻儼.
Avatar of 朱峻儼.
Senior Frontend Engineer @MoBagel
2021 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
frontend developer for about 5 years. I realized how to improve web performance and optimize SEO from the frontend side. I have worked in marketing, so I am familiar with improving SEO and Google Analytics, Google tag manager. I am interested in building complicated websites. Frontend: HTML / CSS / JavaScript / React.js / SEO Backend: Node.js / Next.js Blog: https://ianccy.com Experience Senior Frontend Engineer • MoBagel AugustPresent - Develop an AI platform service. Mange complicates interaction and visualizing data. - Develop an open source library
+javascript
+css
+react
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
輔仁大學
企業管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
software developer @BaasId
2020 ~ Hiện tại
JAVA後端工程師
Trong vòng một tháng
JAVA
Spring Boot
Spring Security
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
緯育Tibame
Java雲端服務開發技術養成班
Avatar of 張少華.
Avatar of 張少華.
Front-end engineer @OrbitNext
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
張少華 Shao-Hua Chang ( Viggo ) A Front-End engineer enthusiastic about converting ideas into reality. With prior experience in Python, now diving into JavaScript. A brave adventurer to explore everything new with strong passion and curiosity. Taipei City, Taiwan email: [email protected] phone:Skills Front-End HTML / CSS / JavaScript (ES6+) / TypeScript Styled-Component React / Vue Redux / Zustand RWD Back-End Node.js Flask (Python) Gin (Golang) Docker Tools Lint Tool / Prettier Git / GitHub Firebase Npm Key Concept Document Object Model (DOM) Single Page
JavaScript
HTML5
CSS3
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Taiwan University
生物環境系統工程學系
Avatar of ChihLing, Lu.
Avatar of ChihLing, Lu.
Past
日本線業務 @精英電腦股份有限公司
2021 ~ 2022
Front-End Engineer 網頁前端工程師
Trong vòng một tháng
去的職涯後,開始自學前端技術,歷經超過40+個以上的小專案練習,並嘗試獨立設計、開發了3個網站。 現今除了熟練運用HTML/CSS/Javascript網頁前端的必備知識之外 (包含ES6語法、RWD設計、CSS animation、非同步執行、AJAX call與後端API串連) 並能夠配合使用React.js框
CSS3
HTML5
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
The Australian National University
金融管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Front-end Engineer @Taiwan AI Labs
2021 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
React.js
Next.js
TypeScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台灣大學
電機工程所計算機組
Avatar of Zong-Rong Huang.
Avatar of Zong-Rong Huang.
前端工程師 @智鈦星平台服務有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
程師及專案經理共同合作的文件審查流程並縮短文件交付時間至 2 周以內 ALPHA Camp - 兼任教學助理 2020/12 - 至今 批改學期一 HTML/CSS/JavaScript 作業 回顧超過 120 位入門學員的心得回饋並給予學習建議 愛比科技 IPEVO - 產品經理 2017//5 為公司旗下二款 Wi
React.js
Vuejs
HTML5
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣大學
語言學研究所
Avatar of 陳映潔.
軟體工程師
Trong vòng một tháng
陳映潔 逢甲大學資工系四年級 聯絡方式 [email protected] 學歷 逢甲大學 Feng chia University 2018/3月/1月 資訊工程學系學士學位 程式語言 C、Java、Unix、HTML/CSS 應徵職務 實習生 作品 大二 - 物件導向設計(使用 JAVA) 大三 - web 程式設計(使用HTML/CSS/JavaScript) C、Java、Unix、HTML/CSS
C
C++
html + css + javascript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
逢甲大學
資訊工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Product Developer @Titansoft
2019 ~ 2022
PRODUCT DEVELOPER
Trong vòng một tháng
Software Development
C#.NET development
UnitTest
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Yunlin University of Science and Technology
Computer Science
Avatar of Denny.
軟體工程師
Trong vòng một tháng
量與叫貨,進而做到成本控制。 學歷&在學經歷 BuildSchool 軟體人才就業培訓 台北班 C#,物件導向概念 ASP.NET Core MVC Azure DevOps CI/CD部屬 HTML/CSS/JavaScript MS-SQL / T-SQL AprOct 2022 產業新尖兵 - 物件導向程式設計 物件導向概念 Java入門學習 Python入門學習 AprJan 2020 國立澎湖科技大
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立澎湖科技大學
餐旅管理系
Avatar of 張昱威.
Avatar of 張昱威.
Cloud Engineer @趨勢科技 TrendMicro
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
設計工程師 ) 精誠資訊股份有限公司 進行Angular專案開發 進行SpringMVC、Springboot結合PostgreSQL開發 #Java #Spring #PostgreSQL #JavaScript #Angular #HTML 學歷 2015//7 市立建國中學 普通班 高中 畢業 2018/9 國立政治大學 資訊科學系 大學 日間就讀中 專長 Java Python C/C++ HTML/CSS/JavaScript Angular PostgreSQL git
JAVA
HTML
CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立政治大學(National Chengchi University)
Computer Science

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi