CakeResume Talent Search

前端工程師 Front-End Developer
Avatar of 鍾詩柔.
Avatar of 鍾詩柔.
系統開發 @遊麒科技股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
JulTeacher assistant of biomedical engineering . Improved the skill of biomedical signal processing from ECG, EEG, EMG and wearable device by designing circuit of numerous filters, amplifiers and writing android studio program. . Operated instrument of NI ELVIS, arduino with bluetooth, app inventor, android studio and BIOPAC. Edu cation National Taiwan University, M.S. in Biomedical Electronics and Bioinformatics 2017 ~ 2020 • The project was supported by higher education SPOUT project of the center for information and electronics technologies and passed the institutional review board (IRB). • Cooperated with sleep clinic of National Taiwan University Hospital which
WEB DEVELOPMENT AND DESIGN
python
JavaScript / ES6 / jQuery
Đã có việc làm
Part-time / Chỉ làm việc từ xa
2-4 năm
National Taiwan University
M.S. IN BIOMEDICAL ELECTRONICS AND BIOINFORMATICS
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
聽力師 @科林國際助聽器股份有限公司
2017 ~ 2019
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng sáu tháng
React
JavaScript
CSS
Thất nghiệp
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
中山醫藥大學
聽力學系
Avatar of 曾怡潔 | EJ Tseng.
Avatar of 曾怡潔 | EJ Tseng.
平面設計師 | Graphic Designer @岱宇國際股份有限公司|Dyaco International Inc.
2018 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Sole Fitness in HQ. Cooperated with Gym80, Johnny G, Philips and other brands in a wide range of fields. Create guidelines for how logos and other branding materials should be displayed and used for global distributors to follow. Design online marketing materials, including newsletters, promotion banners, e-catalogs, and social media feeds. Design offline marketing materials, including flyers, DMs, catalogs, brochures, and packages. Design, build and maintain global websites. Work with other teams to plan the physical/virtual exhibitions. Graphic Designer ALPHA JET CO. Ltd AprilApril 2018 Chief designer of the
Adobe Creative Suite
Figma
HTML/CSS
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Coursera | Google
Google UX Design Professional Certificate

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi