CakeResume Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
銘傳大學
Avatar of 王性驊.
Avatar of 王性驊.
資深工程師 @趨勢科技 TrendMicro
2022 ~ Hiện tại
Senior Software Engineer
Trong vòng một tháng
發 VR MMORPG 即時傳輸 Protocol,成功減少傳統 Json 和 XML 資料大小達 25% ,有效節省網路傳輸頻寬。 優化服務的 Linux TCP 通訊,將原本的壅塞控制演算法換成 Google BBR 演算法,極大地提升了通訊吞吐量達 3 倍 ,提供更順暢的遊戲體驗。 開發高效率的 code 產生器,能自動產生四
Mongo
AWS
ci/cd
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
銘傳大學
資訊工程
Avatar of 羅政謙.
Avatar of 羅政謙.
資深軟體工程師 @生活市集_創業家兄弟股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
資深軟體工程師
Hơn một năm
程師實習生, Feb~ Jun學歷 銘傳大學, 碩士學位, 資訊傳播工程, 2014 ~ 2016 論文: On the Complexity of Reverse Minus and Signed Domination on Graphs (符號支配和負支配相關問題演算法複雜度之研究) 曾到IEEE四川國際研討會(I-SPAN)隻身前往發表論文,被收錄在 Journal of Applied Mathematics and Physics。 銘傳大學, 學士學位, 資訊傳
php
Python
Laravel
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
銘傳大學
資訊傳播工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.