CakeResume Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
工程師
Avatar of Hsiang-Hua Liu.
Avatar of Hsiang-Hua Liu.
馬達設計工程師 @鑫元鴻實業股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
工程師
Trong vòng một tháng
也有接觸自行車馬達應用領域,優化設計外轉子輪鼓馬達並參與測試及電輔車調整。 於碩士班學習Python應用於AI上,以及各演算法於最佳化上使用相關技能,並分享Ansys maxwell軟體使用經驗給同學。 大學所學為RF相關知識,以及C、組合語言等,也接觸了
ANSYS MAXWELL
AutoCad 2D
word
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
逢甲大學(Feng Chia University)
資訊電機工程碩士學位學程
Avatar of carey wu.
Avatar of carey wu.
高級工程師 @仁寶電腦工業股份有限公司
2018 ~ Hiện tại
工程師
Trong vòng sáu tháng
訊軟體研發工程師, 主要職責為5G基站軟體研發、測試與debug, 使用語言c/c++、linux script、jenkins、golang、python * 研究RU-DU-CU protocol - UE attach process, RLC AMM, MCS algorithm, ... * Linux fuse-based system開發, 以利runtime時的存取資料內容以幫助釐清程式邏輯並協助自動化測試 * Linux scripts程式開發toolkits以觀察/設
C++
Python
Linux
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學 Chung Yuan Christian University
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
工程師 @台泥資訊
2021 ~ Hiện tại
工程師
Trong vòng một năm
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中央大學
資訊工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.