CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
資深工程師 @夠麻吉股份有限公司
2019 ~ 2022
資深系統工程師, 網站可靠性工程師, 資料庫管理師
Trong vòng một tháng
Linux Server
CentOS
RHEL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
元智大學
企業管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Self-employed tutor @none
2021 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
english
word
powerpoint
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中興大學 (National Chung Hsin University, NCHU)
English
Avatar of 唐若馨.
Avatar of 唐若馨.
Past
Event Planning Assistant/Graphic Designer @佳聯管理顧問股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
JulJun 2019 Vice Director NCCU Dance Club Managed events for more than 250 club members, including an annual dance performance. Responsible for Nike promotional shoots in cooperation with Bella magazine and Juksy to increase the exposure of the club. Education SepJun 2021 National Chengchi University Department of European Languages and Cultures Skills Word processing ( Microsoft / MacOS ) Design tools ( Adobe Illustrator / Photoshop ) Languages Mandarin - Native English French - B2 Projects Miaoli Youth Market Assist in holding market events that combine local cultural and creative brands. Graphic Design Graphic design proposals, including government bids and corporate branding.
Google Drive
Illustrator
Photoshop
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立政治大學(National Chengchi University)
French
Avatar of the user.
Avatar of the user.
視覺設計師 @日商三澧企業股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
視覺設計/平面設計/美術編輯
Trong vòng một tháng
Photoshop
Illustrator
Premiere Pro
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺北商業大學
數位多媒體設計系
Avatar of 鄭偉助.
Avatar of 鄭偉助.
UI/UX designer @融創新科股份有限公司
2018 ~ Hiện tại
UI/UX設計師
Trong vòng một tháng
鄭偉助 UI/UX設計師 • Taipei,TW • [email protected] 「我設計的UI和UX,讓使用者在使用時十分順暢,並且為其視覺而讚美」-這件事讓會我有很高的成就感,並且為了將產品設計出這種水準,而廢寢忘食的投入, 「我喜歡與工程師溝通程式可行性」,事實上工程師是
photoshop
illustrator
sketch
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
東海大學
西畫
Avatar of 謝家蓁.
Avatar of 謝家蓁.
教學助理 @介面設計課程
2022 ~ Hiện tại
設計助理、設計實習生
Trong vòng một tháng
謝家蓁 SHIEN JIA JHEN 不怕挑戰,專注產品核心,與使用者站在一起 UIUX ・Product・Strategy Mail : [email protected] TEL :Project 糖藝復興 *獲Lexu全球設計大賽台灣北區優勝 *獲放視大賞產品與組企劃組 初賽入圍 以吹糖工藝為主題透過產品結合服務的方式,替吹糖在新的世代找到其商
photoshop
illustrator
Rhino
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Tatung University (TTU) 大同大學
工業設計系
Avatar of FAN allen 范聿圻.
Avatar of FAN allen 范聿圻.
Past
研究助理 @國立臺灣師範大學
2021 ~ 2022
Trong vòng một tháng
大學 圖文傳播系影像傳播科技組 碩士應屆畢業生 國立宜蘭大學 外國語文學系學士 多益 840分 Microsoft Office Adobe Photoshop Adobe Premiere、 After Effect (學習中) Mac OS Final Cut Pro 學歷 國立台灣師範大學圖文傳播系研究所,2019 年 09 月年 09 月 系所分為兩個組別,印刷科技組和影像科技組。而
Word
PowerPoint
TOEIC
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣師範大學
圖文傳播學系 影像科技組
Avatar of CK 許家愷.
Avatar of CK 許家愷.
Past
工程師 @凡谷興業
2019 ~ 2022
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
https://ckhsu.tw https://github.com/ckhsu3926 許家愷 CKHsu Back-end Engineer (Golang),台中西屯區,TW [email protected] 東海大學, 學士學位, 資訊工程軟體工程組, 2011 ~ 2018 OpenStack虛擬化服務結合SDN網路架構 技能 Unix-Like FreeBSD / MacOS / Bash Network config / Routing / Firewall / DNS Vertualization / GCP / K8S / Docker / CICD Git Branching Strategies / GitLab Front-end HTML /
Golang
Vue.js
SSR
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
東海大學
資訊工程
Avatar of 胡珮琪.
Avatar of 胡珮琪.
數學輔導老師兼班級導師(國中/國小) @曙光教育事業有限公司
2018 ~ 2018
Trong vòng một tháng
網路抽獎活動與比賽現場抽獎。 Taiwan [email protected] 學歷國立交通大學 National Chiao Tung University 機械工程學系,電機工程學系 技能 作業系統 Windows Mac OS Linux Ubuntu ROS ROS2 開發工具 Arduino IDE STM32CubeIDE VS Code Unity MobaXterm Git Matlab LABVIEW SolidWorks MySQL Django 開發版 / 主機板套件 STM32 Intel NUC Jetson nano Raspberry pi Arduino 程式語言 C/ C++ Python
ROS(Robot Operation System)
ROS2
Linux Ubuntu
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立交通大學 National Chiao Tung University
機械工程學系, 電機工程學系
Avatar of Jasmine Kao.
Avatar of Jasmine Kao.
資深UI/UX Designer @智鈦星平台服務有限公司
2022 ~ Hiện tại
資深UI/UX設計師 美術主管
Trong vòng một tháng
高湘閔Jasmine Kao Sr. UI/UX Designer 藝術背景出生,扎根於科技業,希望藉由UI/UX設計結合理性與感性,讓使用者擁有美好的人機體驗。 Taipei City, Taiwan 近期參與專案 IOT物聯網相關: • B2B管理平台後端介面UI/UX設計,應用於各產業落地客製化App設計,如工廠管理
Sketch
Figma
Adobe XD
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
國立台灣藝術大學 NTUA
多媒體動畫藝術

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.