CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
全端工程師 @眾鼎科技有限公司
2022 ~ Hiện tại
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
Golang
PHP
MySQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立高雄海洋科技大學
資訊管理
Avatar of Primoz Bernard.
Avatar of Primoz Bernard.
Past
Senior Frontend Developer @Mygateway
2022 ~ 2022
Senior Frontend Engineer
Trong vòng một tháng
web3. Senior Frontend Developer Hifi Gaming AprilDecember 2018 Created modular, responsive templates using modern CSS techniques and React libraries. Worked directly with client stakeholders to develop technical solutions for business cases. Leveraging responsive libraries to complete deliverables ahead of schedule. Integrated DOS games on Frontend. Reactjs Developer HebronSoft JuneFebruary 2018 Built stable and maintainable codebases using React. Partnered with 2 designer teams to take client wireframes from conception to implementation. Recommending solutions for a streamlined, user-friendly interface with the design team. Web Developer Kaldi IT doo. AugustApril 2015 My main
React.js
HTML/CSS
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
University of Ljubljana
Computer Systems, Systems Engineering, Principles of Programming, Mathematics
Avatar of Djodly Ichsan Ankami.
Avatar of Djodly Ichsan Ankami.
Junior Backend Developer @PT Sintesa Prima Indonesia
2022 ~ 2022
Trong vòng một tháng
Developer • PT Sintesa Prima Indonesia MarchSeptember 2022 Tanggung jawab dan tugas yang saya lakukan di antaranya : - Terlibat dalam melakukan perancangan database - Terlibat dalam perancangan alur aplikasi - Melakukan coding serta testing pada proses pembuatan aplikasi - Menerapkan sistem keamanan pada aplikasi - Membuat restfull api beserta dokumentasinya Education SMK Negeri 1 Binjai Rekayasa Perangkat LunakSkills BACKEND PHP Laravel CodeIgniter Node JS ExpressJS SQL Database ORM Tools MVC Architecture RESTfulAPI Object Oriented Programming FRONTEND HTML/CSS Javascript(ES6) Next JS React JS Redux Material UI Bootstrap Figma OTHER Linux OS Git Have a good knowledge about design pattern Languages Indonesian — Native English — Intermediate
HTML/CSS
Javascript(ES6)
React JS
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
SMK Negeri 1 Binjai
Rekayasa Perangkat Lunak
Avatar of 曾璟舜.
Avatar of 曾璟舜.
Past
前端工程師組學員 @火箭隊軟體培訓營 ( 六角學院 / 瘋帽客科技 )
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
曾璟舜 前端工程師 TOEIC 金色證書 日本語能力測驗 JLPT N1 應徵職位:React 前端工程師 求職地點:台北、台南、高雄 為了將心目中的構想全部實現而選擇踏入軟體業。 透過高雄火箭隊的軟體培訓營,學習網頁相關知識,並實踐專案規劃、合作、開發。 近期在專案
Frontend Development
Web Development
React.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
東吳大學 Soochow University
日文
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Backend Developer @禾亞數位科技股份有限公司
2022 ~ 2022
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
JavaScript
Node.js
React.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中山大學
機械與機電工程學系
Avatar of 藍俊翔.
Avatar of 藍俊翔.
Software Engineer @Tech Mahindra
2022 ~ Hiện tại
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
departments. ChaoChieh Technology, Web Engineer, Mar 2016 ~ Jul 2016 * Maintaining a travel agent platform. * Developing and maintaining CMS, mainly in charge of backend. Hivision, ShihChieh Technology, AOI Engineer, Aug 2015 ~ Feb 2016 Developing for Image recognition project. Helping environment setup and Introducting manipulation instructions for customer. Education Education 01,SepJun 2014 National Cheng Kung University, Computer Science and Information Engineering Education 02,SepJun 2010 New Taipei Municipal Panchiao Senior High School Skills Frontend -ReactJs, React Native react-query, redux, redux-saga, nextJs Html5, Canvas, d3.js Backend -NodeJs, ExpressJs, Typeorm, TypeGrap...
React.js
ReactNative
GraphQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
National Cheng Kung University
Computer Science and Information Engineering
Avatar of 蕭雲洋.
Avatar of 蕭雲洋.
Past
前端工程師 @畢樂數位有限公司
2022 ~ 2022
Software Engineer
Trong vòng một tháng
養不同軟實力,期望可以成為一位擁有多方技能,開闊視野的人才。 : [email protected] TEL :技能 程式語言 JavaScript HTML/CSS JAVA 框架套件 VueJS/ReactJS SASS/SCSS Spring 資料庫 MySQL MS SQL 其他 Linux Docker MQTT 工作經歷 Front-End Engineer • 畢樂數位有限公司 2022 九月十月 封裝即時通訊 MQTT 套件並結合VueX 串
Vue
Nuxt.js
React.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺中科技大學National Taichung University of Science and Technology.
資訊管理
Avatar of 江承祐.
Avatar of 江承祐.
前端實習生 @綠擊掌數位有限公司
2022 ~ 2022
實習生
Trong vòng một tháng
獨立開發前端專案與後端工程師討論api,與設計師討論figma,主要工具為react.js,next.js,gitlab,figma 大三時side project: 第一個是練習使用reactJs 設計購物網站,並且用JavaSpring 去控制後端讀取CRUD,資料庫使用的是關聯型資料庫mySQL。 第二個是用reactJs 去做行事曆並且包含TodoList和
HTML5
CSS
Bootstrap 4
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
輔仁大學
資訊管理
Avatar of 留旻懋.
Avatar of 留旻懋.
Research and Development @緯創資通
2017 ~ Hiện tại
Backend 、Devops
Trong vòng một tháng
Server建置與維運 Kubernetes服務部屬與水平擴展 GitOps導入(ArgoCD) 自動駕駛資訊整合平台(Fullstack,Devops & Scrum team) 2019/1~2021/12 新聞連結 NodeJs Backend(koa Framework & Restful API) ReactJs Linux Server管理與服務建置(Nginx ,Docker) GitLab CI/CD Kong API getway 火車鐵路軌道系統(Fullstack) 2019/10~2020/1 NodeJs Backend(koa Framework) ReactJs Smart Medical Wound System(Devops協助) 2019/7~2019
+nodejs
+NginX
+MySQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
朝陽科技大學
資訊科技
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體經理(Software manager) @Botrista 百睿達有限公司
2019 ~ Hiện tại
資深工程師/主管
Trong vòng một tháng
PHP
Laravel Framework
Vue.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
長庚大學
資訊工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.