CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
前端工程師 Front-End Developer
Avatar of 許益誠.
Avatar of 許益誠.
Past
前端工程師 @日陞空間資訊股份有限公司
2022 ~ 2023
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
頁設計 Frontend 操作DOM、Event事件處理 Javascript ES5/ES6 串接API(ajax/Axois) jQuery、Bootstrap4...等framework vue2維護、vue3開發 Others 版本控制:git GUI管理:sourcetree laravel基本操作 wordpress開發 專案/作品 Lumina 專案 依照設計師提供設計稿進行切版,負責前端所有頁面,串接高通地圖,顯示建案位置,,解決瀏覽器
HTML/CSS
Github
Word
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
建行科技大學
電機系
Avatar of 蘇政偉.
Avatar of 蘇政偉.
SEO優化助理 @跨際數位行銷有限公司
2018 ~ 2019
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
修與保養工作服務SEO優化助理 跨際數位行銷有限公司 【成效】 達成數五家網站關鍵字排名第一頁成效 【負責事項】 1.搭配WordPress執行 SEO 優化計畫 2.網站檢視與分析, 根據 SEO 指標 提供具體建議或執行細則 3.外鏈建立與維護SEO專員 全球華人股
Photoshop
Word
powerpoint
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
致理技術學院
資訊管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Front-end developer @新加坡商萬庭有限公司台灣分公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Photoshop
React
React.js/Redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
輔仁大學
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
中士 @國防部心理作戰大隊
2016 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣藝術大學 National Taiwan University of Arts
圖文傳播
Avatar of AmyCheng.
Avatar of AmyCheng.
Past
豪宅社區經理 @國樹精緻物業
2021 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
— AmyCheng Hello,我是Amy。 約有6年高級社區管理服務的經驗,其中4年擔任高級社區經理,我是個樂觀開朗且善於細微觀察的人。 有大型社區運作經驗,擅長財務報表與年度預算製作、公告與函文製作、管委會議召開、區權會召開、節慶活動舉辦、住戶紛爭調
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立虎尾科技大學
多媒體設計系
Avatar of 李旭恩.
Avatar of 李旭恩.
研發工程師(研發替代役) @台大數位人文中心
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
學民間契約資料庫系統 提供研究者於前台檢索資料,檢視資料內容、圖片,匯出檢索資料等功能,並實作後台系統提供管理者登入、上傳資料等 技能 JavaScript / ES6 / jQuery HTML/CSS Vue.js Tailwind CSS Framework Laravel PHP Framework Word Excel Photoshop InDesign 語言 English — TOEFL ITP 620 銀質證書 Japanese — 初階 台語 — 普通說、聽
Word
Excel
JavaScript / ES6 / jQuery
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣大學
資訊工程
Avatar of phoebe chou.
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
業技能及英文能力。 離開玖熙後想讓自己的網頁技術有更好的成長,來到數位媒體廣告產業,學習更多的技術在這裡學到wordpress的建構,bootstrap的技巧及UI設計,更設計出CellWine app(線上),接觸到更多的國際知名品牌,有空間的創意發想,intel星座動畫從腳本發想
Photoshop
Illustrator
Premiere
Thất nghiệp
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
景文技術學院
視覺傳達
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Front-End Developer @Lootex Technology Co. Ltd. 路特斯科技
2021 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
React.js
Next.js
Redux
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Tallinn University
M.Sc. Interaction Design (Online)
Avatar of 胡郁民.
Avatar of 胡郁民.
Layout Engineer @Foxconn / Hon Hai Precision Ind. Co. Ltd
2021 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Boris Hu PCB Layout Engineer New Taipei City, Taiwan Hi, my name is Boris Hu, I'm working as a PCB Layout Engineer, I'm servicing in Foxconn now. In the beginning, I works as a CIS(Component Information System) Engineer, or called component library, because my working ability, I have a chance to work as layout engineer, I did this job for over 3 years already. My E-Mail: [email protected] My Phone Number:EDA Tool Cadence Allegro OrCad Valor NPI PADS Designer Altium Designer Product Riser Card PDB Interposer MLB modify Job Description
Cadence Allegro
word
PowerPoint
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
正修科技大學
工業工程與管理系
Avatar of Ching-Hsuan Huang.
Avatar of Ching-Hsuan Huang.
Past
frontend developer @希卡科技有限公司
2021 ~ 2023
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
黃靖軒 ( Ching-Hsuan Huang ) Hi 你好,我是黃靖軒,前端工程師(React),過去曾任職於交易所約 1.2y。 [email protected] / Hsuan / 小小碼農 / IELTS Overall 7 簡介 Hi 你好,我是黃靖軒,前端工程師(React),過去曾任職於交易所約 1.2y。 發問與分享的環境 願意主動分享新知、新技術,認為討
Javascript(ES6)
React.js/Redux
Styled Components
Thất nghiệp
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.