CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Darren.
Avatar of Darren.
程式設計師 @公司名暫不公開
2011 ~ 2021
演算法工程師、系統分析師、Android 原生App 程式設計師、C# 網頁/桌面 程式設計師
Trong vòng một tháng
的生命週期、抽取字串到XML檔、 開發多國語言應用程式、發佈到Google Play商店 (#OK) Web程式設計 HTML、CSS、JavaScript、VBScript、jQuery、DOM、AJAX、JSON、XML ASP.NET Web Form C#、ASP.NET Core MVC C#(升級進修中)、Classic ASP、PHP 資料結構與演算法 複雜度等級、貪婪法、各個擊破法、動態程式規劃、回朔法、分支設
Kotlin
Android app Developer
Android Studio
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
嘉南藥理大學
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
iOS 工程師 @中國信託資融
2021 ~ Hiện tại
iOS App Developer
Trong vòng một tháng
Swift
C#
Git
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
資訊工業策進會
APP整合開發
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Research and Development @緯創資通
2017 ~ Hiện tại
Backend 、Devops
Trong vòng một tháng
+nodejs
+NginX
+MySQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
朝陽科技大學
資訊科技
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Unity工程師 @掌中乾坤網路科技股份有限公司
2020 ~ 2022
Front-end、VR/AR Development、Software Developer(Game/Web/App)、Unity Developer
Trong vòng một tháng
C#
Swift/iOS
Web Development
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中興大學
資訊科學與工程學系
Avatar of 盧彥勳.
Avatar of 盧彥勳.
Senior Web Developer @台北網銀
2019 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
盧彥勳 我有超過十年的工作經驗,較熟悉領域為JS、C#、SQL,目前尚未有切版的技能,管理過開發團隊,善於分析需求、重構程式,目前朝著全端工程師邁進。 phone:email: [email protected] 技能 前端 Vue Angular Jquery Knockout Vanilla JS 後端 .Net core SignalR EntityFramework WebAPI MVC Quartz C# 資料庫 MySQL MS-SQL SQLite Oracle 版
Communication
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立台北科技大學 NTUT
資訊工程
Avatar of 林楚喬.
Avatar of 林楚喬.
PM @群環科技股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
國際採購、產品企劃、PM、國外業務
Trong vòng một tháng
經驗 正面積極的態度、良好的溝通能力、與時俱進的精進、虛心的學習 緩慢的朝夢想邁進 Skill Engineering Asp.Net MVC Frontend HTML / CSS Bootstrap3 RWD Programming Python C# JAVA DataBase Greenplum MSSQL PM Data PM Metrization Problem. Data Analysis Product 4P Analysis Product Spec Time & Resource Management Technical Sense User Acquisition Skills Another Archives science Language Toeic: 670 Design UI/UX Capcut Experience B2B PM,群環科技股份有限公
HTML / CSS / RWD
MSSQL
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
淡江大學
資訊管理學系
Avatar of Eason Lin.
Avatar of Eason Lin.
前端工程師 @易遊網股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
林依靜 Eason Lin 前端工程師 • 國立臺中科技大學 - 會計資訊系 ( 第一名畢業 ) • [email protected] 4.5 年開發經驗: 3 年前端工程師 React + TypeScript + Storybook + Next.js 1.5 年全端工程師 AngularJS + C# 讀書心得:「 你所不知道的 JS 」 受邀參加 Alpha Camp:「 從自學程式到轉職軟體工程師
JavaScript
Node.js
HTML + CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
2-4 năm
國立台中科技大學
會計
Avatar of 柯依婷 Yi-Ting, Ke.
Avatar of 柯依婷 Yi-Ting, Ke.
3d Artist @威宏控股
2021 ~ Hiện tại
3D美術
Trong vòng một tháng
綁骨架 rigging經驗 Texturing 使用Substance Painter /Designer製作材質 理解PBR流程 使用shader相關技術 Rendering 了解燈光材質設定 Render相關技術 Unity 將3d模型匯入Unity基礎設定 基本C#語言 Education國立台灣藝術大學 National Taiwan University of Arts Visual Communication Design Skill Software Modeling Texturing Rendering Lighting Language: Mandarin/English Blender Substance Painter Substance Designer Marvelous Designer ZBrush Toolbag4 3ds Max Unity
Blender ( 3D Modeling )
Substance Painter
Substance Designer
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台灣藝術大學 National Taiwan University of Arts
Visual Communication Design
Avatar of 鍾登凱.
Avatar of 鍾登凱.
自動化工程師 @陽程科技
2020 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
懈、勇於挑戰新事物,用程式使生活更便利美好是我的目標。 https://github.com/DKai666 [email protected]  ID : dk_kk 技能 程式開發 程式語言 - C# / VB.net / JavaScript / VBScript / 手臂語言 資料通訊 - Socket / PLC點位 版面技術 - HTML / CSS / Bootstrap 網站開發 - ASP.NET MVC / Web Api 資料庫 - MSSQL 平台
C#
sql
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
中華大學
Avatar of Cheng-Che (Eric) Kao.
Avatar of Cheng-Che (Eric) Kao.
Software Firmware Engineer @GiantPlus Technology Co., Ltd
2021 ~ Hiện tại
軟體工程師、韌體工程師
Trong vòng một tháng
Cheng-Che (Eric) Kao Software Firmware Engineer Master of Science - MS - Communication Engineering Major subject: Digital Signal Processing New Taipei City, Taiwan Work Experience 8/Present Software Firmware Engineer GiantPlus Technology Co., Ltd ◎ Cypress FX3/FX2LP EZ-USB Controller firmware (USB,MCU, I2C, SPI, GPIO) ◎ NXP i.MX RT1160 Arm Cortex-m7 firmware(FreeRTOS) ◎ Software Project(C#) Internal Testing Platform maintain and Develop(WPF) DisplayPort to MIPI Bridge IC Control SDK Develop Local Dimming Algorithm Design 8//2021 Software Engineer AcoustInTek Co., Ltd ◎ Deep Learning (C, C+
C
C++
Python
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺北大學 National Taipei University
Communication Engineering

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.