CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 熊晏霆.
Avatar of 熊晏霆.
企業推廣行銷主任 @摩斯漢堡_安心食品服務股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
員消費習慣,分眾行銷,制定行銷策略。 詠緁生物科技有限公司 影片企劃行銷 七月十二月 2019Taipei, Taiwan 1. 制定產品策略 2. 針對TA設定行銷企劃 3. 企劃拍攝剪輯影片 學歷 中國文化大學 大眾傳播學系專案 技能 Word PowerPoint Excel Photoshop Illustrator Premiere After Effects Spark AR 語言 English — 中階
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中國文化大學
大眾傳播學系
Avatar of Will Chang.
Avatar of Will Chang.
Marketing & Designer @福圓號
2019 ~ 2023
UI/UX設計師
Trong vòng một tháng
客戶溝通和團隊協作的豐富經驗,相信我可以快速適應新角色並且創造出有價值的設計。 專業技能: 熟悉Adobe Creative Suite軟體,包括Photoshop、Illustrator和InDesign。 熟悉設計原則和設計語言,可以創造具有良好視覺效果和易於使用的產品。 具有優秀的團隊合作和溝通能力,能
Photoshop
Illustrator
Premiere Pro
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
明志科技大學
工業設計
Avatar of the user.
Avatar of the user.
UX designer @meepShop 網路開店平台
2019 ~ Hiện tại
互動設計師、UI/UX設計師、產品設計師
Trong vòng một tháng
Sketch
protopie
Adobe XD / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台北教育大學
數位科技設計系(玩具與遊戲設計碩士班)
Avatar of Stone Lin.
Avatar of Stone Lin.
Past
建築設計師 @境向聯合建築師事務所
2020 ~ 2022
UX Designer
Trong vòng một tháng
析 / 專案管理 / 提案簡報 軟實力 :溝通協作 / 跨領域合作 / 觀察敏銳 / 目標導向 / 策略思維 / 富同理心 / 喜歡探索 / 自我驅動 軟體工具 :Figma/ Photoshop/ Illustrator 生產力工具 : Notion 工作管理 / Heptabase 發展觀點 & 挖掘洞見 / Miro 團隊協作 語言 中文 - 母語 / 英文 - 中級
Photoshop
Illustrator
Figma
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立高雄大學
創意設計與建築學系
Avatar of 王淞駿.
Avatar of 王淞駿.
Past
設計師 @詮識數位股份有限公司
2020 ~ 2022
設計師
Trong vòng một tháng
Taipei, Taiwan [email protected] 王淞駿 Wang Sung Chun 平面設計|視覺設計|品牌設計|字體設計|社群圖文設計 我是一名視覺設計師 ,現居台北市, 有三年設計經驗 。 工作之餘喜愛視覺創作,並且 樂於學習新知。 sungchun.w | wangsungchun | james使用工具 Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe Premiere Pro Adobe After Effects Adobe Lightroom Adobe InDesign 技
Illustrator
Photoshop
Premiere Pro
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
2-4 năm
中國文化大學 Chinese Culture University
廣告學系進修學士班
Avatar of 毛景田.
Avatar of 毛景田.
網頁前端工程師 @翰成數位科技股份有限公司
2021 ~ 2022
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Trong vòng một tháng
毛景田 Job Title UI/UX設計師 我的作品集: https://www.yourator.co/r/86770d98-b63d-4473-b8a2-4a91ba27f188 技能 軟體 Adobe Illustrator、 Photoshop、 Indesign、Experience Design、 Dreamweaver、 Figma、 VS Code、 GitLab Language Chinese English 學歷 SepJun 2021 國立臺灣藝術大學 圖文傳播藝術學系 AprJun 2015 新北市立林口高中 普通科 - 第三類組 工作經歷 前端工程 網頁前端工
Word
IllustratorCS4
PowerPoint
Sẵn sàng phỏng vấn
Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺灣藝術大學
圖文傳播藝術
Avatar of 王惠瑩.
Avatar of 王惠瑩.
電子商務部門 行銷企劃 @Yahoo
2020 ~ Hiện tại
行銷企劃專員
Trong vòng một tháng
Marketing Specialist Taipei, Taiwan [email protected] Win Wang With more than 3 years of E-commerce experience, specializing in campaign planning and marketing, possessing digital marketing hands-on experience and AI, PS software skill. Work Experience Yahoo (EC company) | MAYpresent Taipei Film Festival | MARSEP 2019 Skills Design Tools Illustrator Photoshop Premiere sheets Slides Docs Work Experience Marketing Specialist • Yahoo EC company MAYPresent Yahoo Auction social media manager | increase 5K IG followers within 1 years | increased user engagement by 46.50% | Created engaging text, imaged and video content Project planning | Generated digital content to increase brand
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺北教育大學
數位科技設計
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
資深產品經理 @Gamania 遊戲橘子數位科技股份有限公司
2022 ~ 2022
Project Manager
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
東京日本語學校長沼學校
日本語
Avatar of 謝靖淳.
Avatar of 謝靖淳.
Past
CG Artist @VTM Digital
2021 ~ 2022
3D遊戲美術
Trong vòng một tháng
簡單特效製作:血跡/火花/沙塵...等 人物(工人)動畫製作:墜樓/壓死/觸電.....等 使用工具:3DSMAX / Unity 3D / Adobe Photoshop / Substance Painter 專題三刷() 點擊觀看遊玩影片 像素風跑酷遊戲(PC) 嘗試打造不夜城風格,總共三關。 每關場景色調不同分別代表黃
Unity3D
3ds max
Marvelous Designer
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
世新大學
遊戲設計
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
視覺陳列設計師 @IKEA_宜家家居股份有限公司
2018 ~ 2022
Junior Front-end Developer
Trong vòng một tháng
React
Node.js
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
資展國際(原 資策會)
前端工程師就業養成班

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.