Về

Tóm tắt về công ty

Neuftek 為一家從事大數據分析的新創公司,利用 AI技術專門處理非結構化資料,包括︰社群媒體、影音、文字、網頁等,為以技術發展為核心的公司,並提供客戶大數據應用等解決方案之服務。

Sản phẩm hoặc dịch vụ

Neuftek 為一家從事大數據分析的新創公司,利用 AI技術專門處理非結構化資料,包括︰社群媒體、影音、文字、網頁等,為以技術發展為核心的公司,並提供客戶大數據應用等解決方案之服務

Nhóm

Vincent Chang

Tech Stack

React
React
Python
Python

Việc làm

Python工程師

工作職掌: 本公司正在尋找 Python 開發人員。職責將包括資料爬蟲的撰寫、資料管理以及開發專門的可視化儀表板以滿足客戶的需求。 工作內容: 從事電腦軟體的程式設計、修改、安裝、測試及維護高效、可重用和可靠的 Python 程式 確認軟體程式的目的與功能,進行程式開發及測試,並撰寫軟體程式技術白皮書 識別瓶頸和錯誤,並為這些問題設計解決方案 幫助維護程式品質、組織和自動化 從事相關系統程式...
Updated 3 Months ago
100+
Unread
Read
Xem tất cả công việc (1)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty1 - 10 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm5
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm38
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm3

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job