Updated 9 tháng ago

Mô tả công việc

- 與開發團隊成員協同開發基於 PHP 的網頁應用程式
- 因應業務需求,評估可行性與程式流程
- 協助功能測試與錯誤排除

Yêu cầu

[必要條件]
- 熟悉 Laravel 6 以上(artisan/queue/observer)
- 了解 MySQL 語法以及基於 Laravel 的 migrate,Eloquent & Relationship 操作
- 建立易讀、可重用、可擴展的 PHP 程式,並遵守 DRY 原則
- 熟悉 REST API 設計以及 SOLID 原則
- 熟悉 Git 版本控制流程
- 懂得 Google Search

[加分]
- 能獨自看懂 Laravel 官方英文文件
- 適應敏捷開發
- 能夠使用單元測試自我驗證
- 有 Linux 系統使用經驗
- 熟悉 Vue.js 佳
- 了解 Oauth 運作原理

5
60K ~ 100K TWD / month
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 滙訊科技有限公司.

滙訊科技有限公司

Phần mềm
11 - 50 people

Về chúng tôi

我們重視每一位員工,除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間,歡迎優秀的朋友一起加入滙訊科技有限公司的工作行列。


Nhóm

Avatar of the user.

Các công việc phổ biến khác tại 滙訊科技有限公司

Android Developer

Android工程師

Full-time
Trung cấp
2
60K ~ 100K TWD / month
Updated 10 tháng ago