Về

Tóm tắt về công ty

青城創意具有豐富的影像製作經驗,合作對象包括Pressplay、Hahow好學校,眾多Youtube創作者

從線上課程、各類型集資專案影片、Youtube創作者頻道影片、企業形象影片、到廣告MV,兼具創意和精準視野,是一群十分重視效率,積極地創新求變,

我們擁有可以自主管理工作的自由環境,透明的文化與制度,讓每一位夥伴沒有框架地在擅長領域中盡情發揮。

Sản phẩm hoặc dịch vụ

線上課程、各類型集資專案影片、Youtube創作者頻道影片、企業形象影片、到廣告MV

Quyền lợi nhân viên

1. 透明平行的管理模式,希望你能與我們分享你的好點子
2. 每週檢討會議,我們一起回顧並檢討怎麼樣能讓公司變得更好

【公司福利】
1. 彈性上下班時間,避開通勤高峰時間
2. 會自動長出零食的零食飲料吧
3. 每個月都有老闆請客的飲料下午茶
4. 大家補班的時候我們通通不補班
5. 每季團建活動,大家一起出去走走
6. 年終獎金 ?個月 大家一起拚

Nhóm

影像青城

Việc làm

影像編導|PM

工作內容拆分影像的三個部分,前期,拍攝,後期! *前期 1:提案內容製作 2:課程文本的創意發想與撰寫 *拍攝 1:拍攝前期規劃 2:現場拍攝 *後期 1:動畫字卡設計 2:頁面視覺設計 3:協助剪輯上字卡
Updated 23 ngày ago
50+
Unread
Read

影像後製|剪輯師

● 品牌與產品廣告、社群用影片拍攝與剪輯 (影片發佈渠道:Youtube、Facebook、Google廣告...等等) ●能根據腳本內容,設計合宜的畫面節奏與影片呈現 ●能夠依行銷/企劃需求,迭代影像呈現方式或剪輯效果 ●願意不斷自我成長,規模化產出兼具質量和品牌精神的影像作品 ●重視數據面的建議與分析,用以優化拍攝與剪輯方式與內容 ●其他主管交辦事項
Updated 23 ngày ago
50+
Unread
Read
Xem tất cả công việc (2)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty1 - 10 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm5
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm33
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm3

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job