Về

Tóm tắt về công ty

雷進企業有限公司已成立三十餘年,專營高級燈飾之國際貿易事業。
主要營運家居裝飾燈及LED燈科技照明產業,為LED高級燈具、家居燈飾的專業設計生產製造商,並專營燈飾零配件之銷售,產品外銷全世界(主要為歐美日),具備國際競爭能力。雷進企業目前擴大市場及業務中,歡迎工程、商管專業人才加入。

若 Cake Resume未回覆,請至我們104網頁投遞履歷主動應徵您希望的職缺。
Looking forward to hearing from you!

Nhóm

Thunder

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty1 - 10 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm5
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm33
Quy mô công ty11 - 50 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty501 - 1000 people
Mở việc làm3

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job