Lưu
Updated 8 tháng ago

Mô tả công việc

【工作內容】

1. 會計帳務處理
2. 財務報表及簡易合併報表編製
3. 各項稅務申報處理
4. 管理報表等各項報表填報
5. 其他主管交辦事項

Yêu cầu

【工作經驗】
具備會計師事務所三年以上經驗

【人格特質與軟實力】
個性仔細且具耐心

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
30K ~ 50K TWD/month
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Post more jobs
Your current plan can only post 3 jobs. Upgrade to the "Enterprise" plan (or above) to post more jobs and speed up your recruitment process!
Logo of 華碩雲端股份有限公司 .

華碩雲端股份有限公司

Về chúng tôi

ASUSCloud(華碩雲端)為華碩集團發展雲端服務的經營團隊,自2008年以台灣為主要研發中心,分別在台灣、美國及盧森堡設置3座大型資料中心,維運數10個Petabyte使用者資料量,產品涵蓋11種不同語系,分布於全球239個國家、超過7,000萬個人用戶、1,200家商用客戶及獲得70家大型企業信任、肯定及採用,包含公部門、大型企業、電信營運商、教育、健康醫療與金融等領域。 

ASUSCloud除持續專注於開發研究,觀察市場脈絡,同時也洞見未來趨勢,為國內唯一同時具備伺服器硬體與雲端平台系統軟體自主研發能量。具高資安並結合海量資料儲存與運算能力的雲端儲存與物聯網平台,提供公有雲、私有雲及混和雲等多雲服務解決方案,並透過開放平台資源與各領域夥伴和智慧城市合作,推動產業整合與創新,前瞻佈局雲生態,達到數位轉型。 

《榮獲各類獎項和肯定》 

1. 以AI雲端系統推廣至新加坡淡馬錫旗下Certis Group成功案例獲2021系統整合輸出獎。

2. 獲The Asian Banker Best Cloud、 Best Project Awards。 

3. 榮獲台灣雲端運算產業協會雲端創新獎平台組亞軍。 

4. 取得ISO27001 資訊安全驗證並獲英國標準協會ISMS資訊安全管理系統年度績優組織獎。 


Nhóm

Avatar of the user.

Các công việc phổ biến khác tại 華碩雲端股份有限公司

Digital Marketer

資深行銷專員 (B2B)

Full-time
Cộng sự
1
Updated khoảng 2 tháng ago

Marketing Development

產品企劃專員(Product Marketing)(B2B)

Full-time
Cộng sự
1
Updated khoảng 2 tháng ago

資深行銷管理師 (B2C)

Full-time
Cộng sự
2
Updated khoảng 2 tháng ago