.NET 全端研發工程師

Công việc được cập nhật gần 5 năm

Mô tả công việc

1. 開發無毒農 相關前、後端系統,如 API、後端 CMS、前端 JQuery

Yêu cầu

有.NET C#MVC 開發經驗為佳。
2
35,000 ~ 50,000 TWD / tháng
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 無毒農-友善環境的安心水果.

Về chúng tôi

無毒農自2015年底開始,嘗試開始建立一個能友善環境、友善農友、友善消費的平台,提供「無毒、友善、安心」的水果給大家,希望透過更多改變與執行,解決農業產銷端的問題,減少農產品至消費者手中之間層層剝削。


Việc làm

Internship
Thực tập
2
150 ~ 180 TWD / day
Lưu

Full-time
Giám đốc
1
40K ~ 60K TWD / tháng
Lưu