IKEA_宜家家居股份有限公司 cover image
Logo of IKEA_宜家家居股份有限公司.
Logo of IKEA_宜家家居股份有限公司.

IKEA_宜家家居股份有限公司

Logo of IKEA_宜家家居股份有限公司.
IKEA_宜家家居股份有限公司
Logo of IKEA_宜家家居股份有限公司.
IKEA_宜家家居股份有限公司
Nhóm
Avatar of Vivian Cheng.
HR Manager
Đã xác minh
Avatar of Winnie Huang.
Winnie Huang
Đã xác minh
Avatar of Justin Cheng.
Justin Cheng
Đã xác minh
Đã xác minh
Avatar of Eve Hsieh.
Eve Hsieh
Đã xác minh
Avatar of Jane.
Jane Chang
Đã xác minh
Avatar of celina.
Celina Liu
Đã xác minh
Đã xác minh
Avatar of TCSHR.
TCS HR
Đã xác minh
Avatar of Catherine Lai.
HR Generalist
Đã xác minh