Computer Vision Software Engineer

Updated khoảng 2 tháng agoIT » Back-end Engineer

Mô tả công việc

1. Algorithm research and development
2. Documentation
3. Testing
4. Communicate with team member and fulfill software task

*彈性上下班,新創團隊氣氛佳*

Yêu cầu

1. Linux/Unix, Mac, Windows
2. C++
3. English : median level
4. Math implementation
5. Algorithm
6. Data Structure
7. Documentation
8. OpenCV
9. Depth Camera system

Experience in Unity, Body Tracking, ROS experience is a plus!

1
45K ~ 120K TWD/tháng
Làm việc từ xa một phần

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

Aemass

台北市文山區羅斯福路六段

Về chúng tôi


Aemass 是位在矽谷的 XR/AI 新創公司。追求以真實的3D立體影像紀錄不同的人事物、生活中的每一刻、以及世界的每一個角落,並且利用沉浸式的體驗強調互動的真實性。我們堅信3D立體影像會改變人們的生活成為下一代多媒體型態,在這個科技蓬勃發展的時代,我們不斷地挑戰自己,希望能為社會注入更多精彩的應用。

非常歡迎想進入 XR/AI 先端技術新創團隊、富有責任感、能嚴守deadline的夥伴們加入我們。

Nhóm

Vanessa Lai

Các công việc phổ biến khác tại Aemass

3D Modeling Artist

Toàn thời gianTrung cấp45K ~ 70K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 2 tháng trước

Backend/ Cloud/ Edge processing Engineer

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 120K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 2 tháng trước