Về

1 - 10 Mọi người
Trí tuệ nhân tạo/ Máy học

Tóm tắt về công ty

Aemass 是位在矽谷的 XR/AI 新創公司。追求以真實的3D立體影像紀錄不同的人事物、生活中的每一刻、以及世界的每一個角落,並且利用沉浸式的體驗強調互動的真實性。我們堅信3D立體影像會改變人們的生活成為下一代多媒體型態,在這個科技蓬勃發展的時代,我們不斷地挑戰自己,希望能為社會注入更多精彩的應用。

非常歡迎想進入 XR/AI 先端技術新創團隊、富有責任感、能嚴守deadline的夥伴們加入我們。

Sản phẩm hoặc dịch vụ

以可攜式單一鏡頭 3D 立體錄影系統 (Absolute 3D Volumetric capturing) 為 XR(VR/AR) 提供真實內容。(非 360 panorama, CGI Avatar, 3D 靜態掃描)

利用Aemass全球專利的3D錄影技術,以及與好萊塢(Hollywood, LA)娛樂圈的深度連結的成功經驗,我們成功的在台灣的教育、體育、影視娛樂、醫療、智慧城市等領域做了測試,拓展亞洲市場的同時,我們也增進手機3D掃描、環境建物3D紀錄、遠端3D會議、3D資料分析等技術,以3D影像服務了更廣的客戶群。

Quyền lợi nhân viên

  • 新創公司員工股份
  • 彈性上下班
  • 培養跨國際合作能力
  • 快速、敏捷、效率的美式新創工作文化
  • 固定時間舉辦Team Building Event

Nhóm

Vanessa Lai

Việc làm

3D Modeling Artist

*矽谷新創團隊,彈性上下班,團隊氣氛佳* 1. 根據3D立體影像掃描產出人物與場景模型進行修復 2. 與工程師共同優化改善3D立體影像產出流程
Updated 13 ngày ago
100+
Unread
Read

Backend/ Cloud/ Edge processing Engineer

Job description: 1. Backend development 2. Documentation 3. Testing 4. Communicate with global team member and fulfill software tasks 5. Image/ video/ data processing 6. Infrastructure protocol gRP...
Updated 13 ngày ago
50+
Unread
Read

Computer Vision Software Engineer

1. Algorithm research and development 2. Documentation 3. Testing 4. Communicate with team member and fulfill software task *彈性上下班,新創團隊氣氛佳*
Updated 13 ngày ago
Unread
Read
Xem tất cả công việc (3)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty201 - 500 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty201 - 500 người
Mở việc làm2
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm11
Quy mô công ty501 - 1000 người
Mở việc làm3

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job