Về

Tóm tắt về công ty

beBit 微拓是一間專注於顧客體驗 (Customer Experience) 的管理顧問公司,我們認為顧客體驗不只是設計,而是以人為本的經營策略思維,基於對人的深度理解,為企業提供策略至執行的完整服務,自 2000 年於日本東京創立,於 2012 年開始以台北及上海辦公室為中心提供大中華區業務,於 2016 年在美國舊金山成立 UCD Ventures,至今服務超過 500 家跨領域的企業。

我們的服務項目涵蓋數位平台的顧客體驗規劃與管理 (CX)、使用者體驗設計 (UX),及創新服務設計 (Service Design),透過NPS追蹤體系的導入,驅動顧客體驗優化及創新。

Sản phẩm hoặc dịch vụ

我們協助企業以顧客中心設計的核心方法規劃在數位時代的商業策略,包含但不限於:

易用性規劃 (Usability)
針對網站架構與頁面設計問題提出改善方針,打造直覺易懂的數位產品,以提升顧客使用率與滿意度

數位策略與顧客體驗設計 (UX Design)
透過情境溝通與有意義的使用者體驗設計,策略性地引導顧客達成平臺之商業目的

全通路服務設計 (Service Design)
透過深入的理解顧客旅程與企業個接觸點的痛點與需求,協助企業打造一致的線上/線下服務體驗

顧客體驗管理與組織轉型 (CX)
根據顧客體驗旅程所制定的策略與改善方針,規劃相應的後臺服務流程 組織架構與各執等職能的執掌與 KPI

Sứ mệnh

beBit 的願景是實踐長期顧客主義。長期顧客主義是「企業要以能長期地為顧客創造及提升價值為第一要務」。在資本主義市場中,營利事業的企業活動的目的是創造營業額及利潤,而在長期顧客主義的理念中,這是一種責任和義務。

企業若是長期地追求對顧客提供價值,則:
- 顧客可以得到真正有用的產品及服務。
- 產生長期的顧客滿意度,企業也得以提升營業額及利潤。
- 能避免為在產業中求生存過度競爭而損害終端顧客利益,進而提供好方法和創意使企業永續發展。
- 在企業工作的人不是為了賺錢,而是常思考如何對顧客有所幫助並對自己所做的工作感到光榮。
- 企業意識到長期的價值,自然也會對環境有所考量及照顧。

我們設想若是企業長期地追求對顧客提供價值,便可以達成以上結果。

beBit 所描繪的不是空想的桃花源,而是透過提供高品質服務,來實現公司理念。我們選擇在網路領域中,去實踐對企業行銷的支援活動。
由於網路的登場,使得顧客擁有強大的力量。相對於大眾媒體單方面的情報傳播, 每個人都可以利用網路簡單地和別人共享情報資源。口碑行銷盛行,因此沒有重要內容且單向進行廣告及促銷的活動,逐漸失去意義。為實現永續經營,企業需重新構建與顧客的互動方式。beBit 提倡長期顧客主義, 我們也將經營資源全力集中於實現此觀念。

我們要抱持著一個新時代擔當者應有的氣魄,不斷創新挑戰,讓世界變得更美好。

Ảnh

Hình ảnh môi trường làm việc beBit 微拓顧問公司Hình ảnh môi trường làm việc beBit 微拓顧問公司Hình ảnh môi trường làm việc beBit 微拓顧問公司Hình ảnh môi trường làm việc beBit 微拓顧問公司

Nhóm

Default avatar
Default avatar

Việc làm

資深顧問

Mức lương900K ~ 1.3M TWD/năm
1
Đã cập nhật 2 tháng trước
Xem tất cả công việc (1)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty201 - 500 người
Mở việc làm2
Đã cập nhật 3 tháng trước
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm33
Đã cập nhật 7 tháng trước
Quy mô công ty201 - 500 người
Mở việc làm576
Đã cập nhật 4 tháng trước
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm13
Đã cập nhật 7 tháng trước
Quy mô công ty1001 - 5000 người
Mở việc làm0
Đã cập nhật 10 tháng trước

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job