Updated hơn 1 năm ago

Mô tả công việc

1.負責電話接聽及行政庶務。
2.協助會計流程等事項處理。
3. 維護、更新、管理各類文件檔案(如:合約、簽呈等)。
4. 執行一般現金收付作業。
5. 處理客戶/廠商應收、應付款項及各項費用帳務。
6. 會計相關作業(需要會使用會計軟體、開立發票、審核各項費用單據、編製傳票、帳務報表等)。
7.協助主管交辦事項。
8.公司環境維護及庶務處理。
9.信件收發及人員接待。
10.負責一般文書資料處理及歸檔工作。
11.有擔任高階主管助理經驗者尤佳

Yêu cầu

1. 熱愛動物,對台灣流浪動物問題有深刻的體認與改變的決心。

2. 能獨立作業。

3. 熟悉Word 、Excel 之使用。

Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 大大小小行創股份有限公司.

Về chúng tôi

我們是一個小小小小社會企業,為了台灣生命品質所成立的,希望透過各種不同形式的活動或手法來讓台灣的社會變得更美好,我們是一個充滿了傻子及勇氣的小團隊。Việc làm

Full-time
Giám đốc
1
28K ~ 45K TWD / month
Lưu

Lưu