CakeResume Headhunting Recruitment Service cover image
Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.
Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.

CakeResume Headhunting Recruitment Service

Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.
CakeResume Headhunting Recruitment Service
Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.
CakeResume Headhunting Recruitment Service
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 6 giờ trước
信義房屋-美編行政人員 1.整理系統內手繪之社區平面圖 2.需使用illustrator繪製社區配置圖 3.完成主管交辦事項 上班時間:0830-1800(中午休1.5) 聯繫資訊: TEL:0968-286-502 Line ID:ppoo5819
信義房屋-美編行政人員 1.整理系統內手繪之社區平面圖 2.需使用illustrator繪製社區配置圖 3.完成主管交辦事項 上班時間:0830-1800(中午休1.5) 聯繫資訊: TEL:0968-286-502 Line ID:ppoo5819
110台灣台北市信義區
40K ~ 40K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý