Công việc được cập nhật hơn 4 năm

Mô tả công việc

【工作職責】

1.負責各項專案例行或需求功能開發,包括系統設計、程式開發、實施及維護。
2.擁有優秀的邏輯思考與問題解決能力,了解使用者需求並排除開發問題。
3.重視團隊合作,與客戶、專案經理、團隊成員維持有效溝通。
4.工作態度積極負責,願意主動學習。Yêu cầu

【技術需求】
1. 具備 1年以上 Java語言實務開發與維運經驗
2. 具備 Web(JavaScript、jQuery、AJAX等)Application 實務經驗
3. 具備 MVC框架(Spring、Hibernate、Struts或其他)實務經驗
1
35,000 ~ 59,000 TWD / tháng
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Part-time
Trung cấp
1
30K ~ 60K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
30K ~ 50K TWD / tháng
Logo of 雲端達人科技股份有限公司.

Về chúng tôi

雲端達人成立於2012年,
主要業務為承接各種資訊專案的新創公司,
我們樂於挑戰不同產業類型的客戶需求。

秉持團隊合作、充分溝通的工作理念,
鼓勵同仁培養跨領域技術與專案管理能力,
相信你可以在這裡找到你的角色定位,
盡情發揮特長解決問題。

如果你渴望與公司一起成長,歡迎加入我們。


Việc làm

Full-time
Sơ cấp
1
35K ~ 45K TWD / tháng
Lưu