Về

11 - 50 Mọi người
Tổ chức phi chính phủ (NGO)

Tóm tắt về công ty

社團法人台灣民主實驗室

是⼀個關注網路數位時代中,開放政府、公⺠社會與數位⼈權等相關議題的非營利組織。

主要以研究、開發以及國際交流等⾏動,探索新的⽅法,回應當前的⺠主挑戰。

我們目前專注於理解與追蹤線上資訊操作的機制,並觀察監控技術和數位威權擴張的發展。

Sản phẩm hoặc dịch vụ

一、運用科技工具的開發與研究計畫,提升數位人權與民主發展。

二、促進公民社會對話,推動開放的治理模式。

三、舉辦相關活動、培訓與發布刊物。

四、辦理公民科技、開放政府、數位人權等民主推廣領域之國際交流與網絡。

五、台灣與跨國相關政策研究與倡議。

六、其他符合本會設立宗旨之相關公益性活動與計畫。

Nhóm

Việc làm

財務會計專員 Financial Staff

台灣民主實驗室行政組徵求 Financial Staff 財務會計專員,主責管理本會帳務、帳務出納、帳務核銷、預算結算管理、財產管理,視需要協助其他行政庶務工作如辦公室管理、兼職人員管理、內部訓練課程安排等事務。(隨時可到職)
Updated 3 Months ago
Unread
Read
Xem tất cả công việc (1)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty1 - 10 people
Mở việc làm15
Quy mô công ty1001 - 5000 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty1 - 10 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty1001 - 5000 people
Mở việc làm3
Quy mô công ty201 - 500 people
Mở việc làm30

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job