Updated 7 ngày agoBio, Medical » Personal Carer

Mô tả công việc

服務地區:中和、永和、土城、板橋、新店

福利制度:勞保、健保、國內旅遊、員工聚餐、慶生會、在職教育訓練、免費積分課程(需服務滿60h)

待遇:6/4拆帳

Yêu cầu

1.領有照服員結業證書或照顧服務員單一級證照

2.高中職以上學校護理、照顧相關科系畢業

20
210 ~ 250 TWD/giờ

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

新北市私立璟濰居家長照機構

新北市中和區安平路40號1樓

Về chúng tôi

由護理師、照顧服務員及社工,結合而成的專業居家服務單位。

【服務項目】

‧生活協助

‧膳食服務

‧協助個人清潔

‧保健服務

‧家務處理

‧陪同外出

‧術後照顧

Nhóm

cw