Về

Tóm tắt về công ty

專注於人際互動分析與社群平台 Chatbot 開發

過往產品為:
Peertest 社交測量平台
KerKer 幹話瘦身機器人

Sản phẩm hoặc dịch vụ

學生社交測量
https://peertest.online/

KerKer 幹話瘦身機器人
https://www.facebook.com/kerkerbot/

Sứ mệnh

打造跨平台的資料收集渠道,打造最貼近用戶的服務

Quyền lợi nhân viên

1. 績效獎金與配股
2. 彈性工時每日 8 小時自由分配
3. 學習講座與購書補助
4. 豐沛的酒水與零食

Nhóm

涂立青
Default avatar

Việc làm

後端工程師 Python / Ruby on Rails 年薪 100 萬起

公司專注於聊天機器人開發以及數據收集分析,目標導向且自由的工作方式,組織扁平。 我們在尋找對於數據與 Chatbot 有熱情的工程師,任務為開發跨社交平台 (Line, Messenger, Wechat 等) 聊天機器人系統,你將協助完善公司的產品藍圖,根據業務需求提出並實踐最佳的技術架構 你將: 參與、討論、協助系統架構設計 隨產品生命週期,建置可擴展的聊天機器人系統 規劃資安系統,應對...
Updated 3 Months ago
500+
Unread
Read

Senior Rails 後端工程師

【公司介紹】 群體資訊有限公司目前專注於運用軟體研發技術協助整合及優化個人或企業社群管理,主要客戶為公眾人物(如,邰哥)及連鎖餐飲業者,為客戶提供專業_跨平台的社群管理系統RD及公眾形象經營策略_的服務。 以上為官方說法,想了解更多有關我們的資訊,請往下看。 關於群體資訊,你更應該知道的事: 1. 公司發展:我們是一間很新的公司,新到這可能是你第一次聽說我們的名字。但是,不同於一般的新創公司...
Updated 3 Months ago
300+
Unread
Read

產品經理 product manager

【公司介紹】 群體資訊有限公司目前專注於運用軟體研發技術協助整合及優化個人或企業社群管理,主要客戶為公眾人物(如,邰哥)及連鎖餐飲業者,為客戶提供專業_跨平台的社群管理系統RD及公眾形象經營策略_的服務。 以上為官方說法,想了解更多有關我們的資訊,請往下看。 關於群體資訊,你更應該知道的事: 1. 公司發展:我們是一間很新的公司,新到這可能是你第一次聽說我們的名字。但是,不同於一般的新創公司...
Updated 3 Months ago
500+
Unread
Read
Xem tất cả công việc (3)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm2
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm4
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm12
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm2

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job