AI人工智慧財經演算法開發工程師

Updated 3 Months agoIT » Data Engineer
Hình ảnh môi trường làm việc 原力金融科技股份有限公司

Mô tả công việc

有別於相同領域之金融科技其他公司,我們專注金融投資技術新創 , 整合研發、設計、服務,以「Real AI Value」之服務理念,致力提供完整、快速、客製化的服務予我們的客戶。

這個職位我們需要研究與開發機器學習(Machine learning)演算法與深度學習(Deep learning)於資料分析與預測模型的建立,包含
1. 投資模型策略設計與資料收集分析 
2. 資料分類處理及準確度測試  
3. 演算法設計、開發與驗證

4. 產品應用開發

Yêu cầu

職務需求
1. 研究專長為機器學習或深度學習演算法等相關理工系所學碩士以上學歷,具相關工作經驗者及開發實例尤佳(備佐證資料者優先錄取)。
2. 必備程式語言Python , SAS , R, C/C++ (至少一種)。
3. 有2年(含)以上資料分析工作經驗,對AI及財金有興趣,喜歡數據分析,具數量研究與開發經驗者優先錄取;對資料有高度敏感性與高度熱情者尤佳。
4. 熟悉最佳化演算法或影像處理尤佳。
5. 具備自我學習能力、熱愛挑戰性工作。
6. 具文字探勘/語意分析/情感分析能力


Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

原力金融科技股份有限公司

高雄市鹽埕區大勇路11號3樓

Về chúng tôi

AI金融投資工具
目的: 利用金融科技提升投資效率
目標: AI Financial data center

Nhóm

Wu Johnson

Các công việc phổ biến khác tại 原力金融科技股份有限公司

數位產品行銷 Online product & marketing

Toàn thời gianTrung cấp500K ~ 680K TWD/nămĐã cập nhật gần 2 năm trước