Applications for this position are currently paused
Lưu
Công việc được cập nhật khoảng 1 năm

Mô tả công việc

i there! 我們是 Hashgreen 美商哈綠科技!

我們致力於低碳、環保的區塊鏈應用開發,想讓區塊鏈應用真真正正走進大家的生活。我們於 2021 年由兩位台大電機校友及 MIT 資訊科學博士創立,目前是 Chia Blockchain 上最大的開發團隊。

過去數年以來區塊鏈的應用非常有限,使得多數人對於區塊鏈的想像只限於加密貨幣。我們認為區塊鏈的連通性、全球性、不可篡改性能夠應用到非常多的場景上,而由於 Chia Blockchain 的低能耗性質,我們相信是 2B 解決方案的首選區塊鏈。

我們正在尋找能夠與團隊協作動手打造產品的你,加入我們一起快速成長壯大!

我們正在積極招募後端工程師,若您有相關的技術背景或興趣,歡迎直接投遞履歷!

也歡迎直接與我們聯繫了解更多資訊:)

🌱 你的工作會:

 • 與 Senior 工程師合作開發
 • 主要使用 Golang 開發、測試、部署、維護分散式交易所後端以及相關微服務
 • 次要使用 Python 橋接奇亞鏈功能
 • 優化現有後端架構及效能

🌱我們正在使用:

 • ReactJS
 • Golang / Python
 • PostgreSQL / MongoDB / Redis
 • Microservice / gRPC
 • Docker / Kubernetes
 • AWS / Terraform Cloud / EKS
 • Grafana

🌱 你的上班性質是:

 • 全職工作Full time (Remote);台北有實體辦公室,鼓勵大家可多使用混合辦公
 • 彈性工時,週休二日
 • 主要與台灣 Senior 後端協作,次要與美國東岸開會,合理範圍內調整上班時間

🌱 你的待遇會是: 

 • 月薪 50,000 到 90,000 元
 • 按績效計算的季獎金 (平均為0.5月/每季)
 • 試用期薪資為起始薪資的90%,試用期一般為一個月,按實際情況最長可延長至三個月試用期間每月評估您的表現,一旦通過試用期,則會發還起始薪資與試用期薪資的差額(您的實際薪資不會因為試用期而減少!)

🌱 你有的福利:

 • Bring your own computer,公司補助每兩年三萬六千元購置辦公設備
 • 每月固定聚餐
 • 額外生日假一天
 • 月例聚餐與活動
 • 每年健康檢查補助
 • 教育訓練補助
 • 實體交流餐費補助
 • 不定期的驚喜包裹禮物

🌱 在 Hashgreen 工作的你:

 • 願意嘗試一輩子少數加入早期新創的機會
 • 可以快速與團隊搭建出 MVP,知道速度與漂亮度的取捨,並且不會讓 dirty code 卡死日後架構
 • 團隊協作、彈性安排自己的工作排程,WLB!
 • 會與團隊跑敏捷開發,快速迭代
 • 喜歡國際化的人才以及團隊
 • 願意接受新挑戰、改變世界

-----------------

Yêu cầu

🌱 你需要有: 

 • Golang 開發經驗或 Python 非同步呼叫開發經驗 
 • RESTful API, WebSocket 開發經驗 
 • 熟悉 SQL 資料庫(NoSQL、RDBMS) 
 • 熟悉 Docker 和 Kubernetes 
 • 熟悉任一個雲服務(AWS、GCP、Azure)

🌱 你如果有這些更好:

 • 了解 UTXO 加密貨幣原理
 • 有區塊鏈交易、開發實務經驗

Interview process

1.將履歷、作品集連結一起投遞平台職缺

2.初步篩選後將於5~14個工作天內,通知您做初步的視訊訪談(中文面試)

請準備以下題目

-- 對於新創公司的了解

-- 對於區塊鏈目前的了解

3.​技術考試、團隊成員面談

請準備以下題目

-- 對於 Hashgreen Dex 的了解

4.​結果通知(面試流程​總共需時約 1~2 週。)

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
700,000 ~ 1,260,000 TWD / năm
Làm việc từ xa 100%
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
900K ~ 1.8M TWD / năm
Logo of Hashgreen 美商哈綠科技股份有限公司台灣分公司.

Về chúng tôi

Hashgreen is a MIT-based startup dedicated to developing on the Chia blockchain. We aspire to solve critical real-world problems using green blockchain technology. As a first step to achieving that goal, we are building dApps and tools on Chia to promote a thriving on-chain economy, and in turn wider adoption. We have launched the first DEX on Chia in January and have many exciting ongoing projects, please join us if you want to change the world together!

Hashgreen 於 2021 年成立,由麻省理工畢業生、台大電機畢業生創辦。目標為致力於打造環境友善、高效率的區塊鏈應用。目前公司專注於奇亞幣 (Chia) 應用開發,使用鏈上語言 Chialisp 打造金融產品,包含奇亞鏈上分散式交易所以及未來會推出的奇亞幣流動性挖礦池。

  美商哈綠科技股份有限公司台灣分公司 於 2022 年 3 月成立,我們正在積極擴編中,歡迎有區塊鏈經驗、願意與公司一起成長、勇於挑戰新事物、熱愛學習新技術的人才一同加入。

  我們不看學歷,只看你的態度、速度、積極度!


  Nhóm

  Avatar of the user.
  Founder
  Avatar of the user.
  CTO
  Avatar of the user.
  Tech Lead
  Avatar of the user.
  HR Specialist
  Avatar of the user.
  Lead Frontend Developer
  Avatar of the user.
  Design Lead