Về

Tóm tắt về công ty

台灣一直都是以服務與製造能力見長的國家,看著製造業的興盛、外移、回台,一直思考著在資源不足、生產成本提高的狀況下製造業該如何存續甚至要怎麼回到當年的榮耀。當2013年德國提出了工業4.0 (Industrie 4.0),與各國後續所呼應的先進製造夥伴計畫 (AMP)、中國製造2025,突然意識到當一個工業技術提高層次到國家戰略手段時,傳統製造業所面臨的人才流動、異地生產管理不易、技術經驗流失與生產成本提高的問題都能夠從中得到解答,很簡單的當透過物聯網概念將生產過程資料透明與即時化後,便可達成控管、追溯、分析進而簡化生產流程以提升管理效率與製造能力,不過這樣廣闊且發散的目標,是需要非常有計畫性且依靠時間去醞釀才能達成的願景。為此,我們確信了這絕對是能實現我們心中價值的道路,因此日威公司於2017年創立於製造重鎮桃園,希望藉由過去工廠管理,製程優化,系統整合的經驗與資源,從生產現場跨足工業物聯網,協助傳統產業解決生產與管理問題並朝向智慧工廠接軌。

Sản phẩm hoặc dịch vụ

日威科技為製造業提供最佳化生產流程、視覺化生產管理、資料永續保存與協助決策分析的解決方案

日威科技的解決方案主要是運用工業物聯網所包括的感測器、機械設備聯網、網路系統、數據分析與結合專業領域知識技術等,透過網路通訊和即時運算與分析服務,讓您的資料能即時監控、收集,產生的製程資料可以進一步被分析並轉化成智慧的資訊,以便更加容易的瀏覽和追蹤,幫助您控管生產流程、稼動率以及良率,提升整體生產力和效率。讓工廠生產製造的內部隱憂無所遁形。

Quyền lợi nhân viên

獎金制度、津貼補助、勞健保與法律規定該有的我們都有 !!隨著公司成長還有員工分紅與股票選擇權等福利,現在是最好的加入時機!!
-第一年即享有優於勞基法的10天特休
-不定期部門聚餐與下午茶時光
-彈性上下班(8:30~9:30AM to 18:00~18:30PM)
-只要你有組織能力,目前升遷管道暢行無阻
還有隨時更新的零食、咖啡與開放的工作空間,讓你在工作中能持續不斷保持熱情,沒有組織間僵化的束縛讓不同領域技能不斷激盪工作的火花。
我們重視的是全體員工能力的提升,在公司往前發展的同時更提升你在工作領域、在企業間的競爭力,內、外部的教育訓練計劃培養個人在不同領域能力上的增長,打通你從專才轉變為通才的筋脈。

Ảnh

Hình ảnh môi trường làm việc 日威科技股份有限公司

Nhóm

Default avatar

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm5
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm0
Quy mô công ty501 - 1000 người
Mở việc làm21
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm6
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm2

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job