Influenxio 圈圈科技有限公司 cover image
Logo of Influenxio 圈圈科技有限公司.
Logo of Influenxio 圈圈科技有限公司.
Influenxio 圈圈科技有限公司
Logo of Influenxio 圈圈科技有限公司.
Influenxio 圈圈科技有限公司
Logo of Influenxio 圈圈科技有限公司.
Influenxio 圈圈科技有限公司
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động 9 ngày trước
|歡迎加入圈圈 圈圈科技是台灣市面上唯一擁有一站式服務的網紅媒合平台,從最初的搜尋、溝通、付款和報告一手包辦,直接解決過去廣告主自行執行口碑行銷遇到的所有痛點。目前已超過 10,000+客戶指定合作,從本土到跨國企業,產業跨足 日用品、美妝保養、食品、機車、政府、電信、家電、電商、通路、金融、旅遊等產業。 如果你/妳喜歡協助品牌客戶透過網紅行銷UGC(User-generated conte...
|歡迎加入圈圈 圈圈科技是台灣市面上唯一擁有一站式服務的網紅媒合平台,從最初的搜尋、溝通、付款和報告一手包辦,直接解決過去廣告主自行執行口碑行銷遇到的所有痛點。目前已超過 10,000+客戶指定合作,從本土到跨國企業,產業跨足 日用品、美妝保養、食品、機車、政府、電信、家電、電商、通路、金融、旅遊等產業。 如果你/妳喜歡協助品牌客戶透過網紅行銷UGC(User-generated conte...
106台灣台北市大安區
35K ~ 50K TWD / tháng
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
We're looking for a talented assistant accountant that can meet our high bar, wants to take significant ownership of parts of the platform, and is a great fit for our open, driven, and collaborativ...
We're looking for a talented assistant accountant that can meet our high bar, wants to take significant ownership of parts of the platform, and is a great fit for our open, driven, and collaborativ...
106台灣台北市大安區
30K ~ 40K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý