(Jr./Sr.) 區塊鏈工程師

Công việc được cập nhật hơn 1 năm

Mô tả công việc

我們希望透過區塊鏈建立一個元宇宙

一個完整的生態系

如果你也對元宇宙概念感興趣

歡迎加入我們

Yêu cầu

1. 熟悉 solidity 開發
2. 熟悉 ERC20, ERC721 相關知識
3. 對區塊鏈運作原理有一定了解
4. 對 web3js 有一定使用經驗並可透過其攥寫相關合約測試
5. 對側鏈或 L2 有相關經驗尤佳
6. 對 solana 與 Rust 有相關經驗尤佳

2
40,000 ~ 80,000 TWD / tháng
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
5
2M ~ 3.5M TWD / năm
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
2.1M ~ 2.9M TWD / năm
Logo of 領投肯科技股份有限公司.

Về chúng tôi

LeadBest Consulting Group 是一個跨國科技顧問集團。我們透過「數位賦能五原力」ABCDE*,協助企業提升數位韌性,利用數位工具解決產業痛點,發展出創新的商業模式,並回應 ESG 相關指標的要求,實現數位治理。

我們將來自歐美的新型態創投模式 “Venture Studio”(賦能型創投)引進亞洲,在替合作客戶發展出數位新商業模式後,與客戶共同加速孵化新事業,並將賦能創新的事業體佈局至亞太市場。

成立於 2018 年,我們的客戶及合作夥伴已遍及台、港、日、菲、緬、馬,包含台灣賓士、新光鋼鐵、裕隆集團、台灣電通、日本德勤、台灣天成飯店、和明紡織、菲律賓 Acer、日本東京大學、香港物業集團...等。成立至今,LeadBest 已孵化三個獨立企業:EchoX、常德醫媒、LeAD Insight。

LeadBest 團隊是能適應市場變革的敏捷組織,在這裡不只能在快速、高效率的節奏中完成工作,更可以與夥伴培養出深厚的團隊默契。

*數位賦能五原力 ABCDE:
Agile 敏捷思維
Blockchain 區塊鏈技術
CyberSecurity 資訊安全
Digital 雲端與人工智能等數位技術
Enterprise 企業既有優勢Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 80K TWD / tháng
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
60K+ TWD / tháng
Lưu