Về

1 - 10 Mọi người
Tổ chức phi chính phủ (NGO)

Tóm tắt về công ty

「南島魯瑪社」是2019年新成立的團體,Luma 是族語中的家園。我們的願景是原住民更認識自己的文化和歷史,增加自信心,並促進社會大眾對原住民有更深的認識和理解。

網站 | 臉書 | 媒體報導

Sản phẩm hoặc dịch vụ

2019 年 9 月,花蓮玉里秀姑巒溪旁已經啟動了一個體制外的全阿美語幼兒學習空間,讓 3 到 6 歲的孩子可以用自己的母語學習自己的文化。 我們希望孩子能學習到崇敬自然、友善環境及樂於分享的態度。而父母也能在陪伴孩子的過程中參與自己的文化,一起建造族群的自信與未來。

Nhóm

Wendy馨云

Việc làm

資深會員維繫與發展專員

【工作內容】 - 捐款財務統整與分析 - 管理及維繫捐款會員關係 - 協助執行募款活動 【徵才條件】 - 對原住民教育文化有熱情 - 有數字管理的經驗 - 有使用 CRM 系統、籌辦會員活動的經驗 - 喜歡與人接觸及溝通 - 加分條件:具備文案撰寫的能力 【薪資福利】 薪資33,000~40,000元 【應徵方式】 請將履歷表寄給南島魯瑪社秘書 Wendy ( [email protected]
Updated 16 ngày ago
Unread
Read

非營利組織 執行秘書

-例行性理監事會、會員大會等協會事務 -衛福部勸募計畫申請及結案 -協助執行長推動募款、行政、全母語教室等部門事務 -各部門事務追蹤、整合及溝通 -執行長行程及會議安排、接洽及聯繫 -其他交辦事項
Updated 16 ngày ago
Unread
Read
Xem tất cả công việc (2)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm2
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm28
Quy mô công ty201 - 500 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty11 - 50 người
Mở việc làm6

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job