UI/UX 設計師

Lưu
Công việc được cập nhật khoảng 1 tháng

Mô tả công việc

Memopresso 致力於生產分享回憶的快樂,透過體驗設計,社群軟體開發與軟硬體整合等技術,目標成為亞洲最大的社群回憶快印網路,將分享快樂的體驗帶給更多人。

1. 負責產品 UI /UX Design(使用經驗設計與測試,產品介面視覺設計等) 
2. 公司形象識別之視覺包裝與設計 
3. 與工程及行銷團隊協作

Yêu cầu

【必要條件】
*熟悉 WEB / RWD Design Guide
*熟悉 Illustrator, Photoshop, Sketch等工具
*請附上個人作品集

【加分條件】
*收悉 html/css/javascript
*有網頁設計相關經驗
*熟悉並喜愛日本/韓國文化

View all jobs
View all jobs
Lưu
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
2
30K ~ 50K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
2
40K ~ 50K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trợ lý
2
32K ~ 35K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 65K TWD / month
Logo of Memopresso Taiwan.
Memopresso Taiwan
Phần mềm
11 - 50 people

Về chúng tôi

據 Bloomberg 指出,2019 年是 Generation Z 的整體人口數超過 M 世代的交叉元年。看好新一代使用者行為與習慣轉變的機會,MEMOPRESSO 成立於 2017年,透過個性化社群軟體與無人零售的技術,打造基於線下到線上融合(Offline-Merge-Online) 的個性化社群快印網路,滿足 Z 世代使用者創造個性化回憶與保存的需求。Nhóm

Avatar of the user.
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Marketing Head
Avatar of the user.
工程主管

Việc làm

Internship
Thực tập
1
160 ~ 200 TWD / hour
Lưu

Internship
Thực tập
1
180 ~ 200 TWD / hour
Lưu

Internship
Thực tập
1
15K ~ 30K TWD / month
Lưu