Về

Tóm tắt về công ty

集結了包含資訊系統架構師、UI/UX設計師、平面設計師、網頁工程師、廣告分析/投放...等夥伴,

團隊來自各領域擁有豐富經歷的專家組成,有資訊安全業、金融業、電子商務業、系統服務商、整合行銷..等,

從策略規劃、資料架構、文案撰寫、視覺設計執行到資訊投放、使用者體驗,都是我們能提供的專業服務。 

我們的作品,會結合您想傳遞的訊息、設計的美感,以及更多對受眾的理解。 透過好設計及使用體驗,

讓您的資訊飛得更遠。  Sản phẩm hoặc dịch vụ  軟體客製化開發

  APP應用軟體開發

  APP UI / UX設計

  資料庫設計與規劃

  Nhóm

  Lee Bill

  Tech Stack

  PostgreSQL
  PostgreSQL
  JavaScript
  JavaScript
  C#
  C#

  Việc làm

  前後端開發實習生

  關於我們... 主要的業務是幫客戶客製化開發系統,有執行過不少中大型專案, 包含:大型醫院ERP系統、客戶管理APP、健身房APP、政府機關網站等。 關於工程師實習生... 你將在並參與產品的功能規劃、開發、測試、發佈與迭代的過程,累積實戰經驗。 提前學習未來就業所需技術,畢業後即擁有紮實的實戰經驗,自由選擇自己喜愛的公司, 把握就業主導的能力。 工作流程… 統一由架構師規劃系統架構,分派開...
  Updated khoảng 2 tháng ago
  500+
  Unread
  Read

  .NET 後端工程師

  關於我們... 主要的業務是幫客戶客製化開發系統,有執行過不少中大型專案, 包含:大型醫院ERP系統、客戶管理APP、健身房APP、政府機關網站等。 工作內容… 1. 負責後端服務開發、相關環境建置與日常維護 2. 與團隊其它成員協作,完成需求開發 3. 撰寫單元測試及整合測試程式碼,頻繁地與團隊其他成員的程式碼整合以交付高品質程式 4. 依據Clean code及OO設計原則,持續重構程式...
  Updated 20 ngày ago
  100+
  Unread
  Read

  平面/網頁設計實習生

  [工作內容] ● 品牌網頁相關圖文設計與優化 ● 產品相關包材、DM、活動小卡...等設計與優化 ● 廣告素材製作 (e.g. banner、EDM...等等) ● 參與活動專案設計執行、品牌周邊商品設計發想 ● 其他主管交辦事項 ● 網頁雛型製做
  Updated 3 Months ago
  500+
  Unread
  Read
  Xem tất cả công việc (3)

  Những ứng viên khác cũng đã xem

  Quy mô công ty1 - 10 people
  Mở việc làm3
  Quy mô công ty11 - 50 people
  Mở việc làm5
  Quy mô công ty501 - 1000 people
  Mở việc làm33
  Quy mô công ty11 - 50 people
  Mở việc làm3
  Quy mô công ty501 - 1000 people
  Mở việc làm3

  Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

  Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

  CakeResume Job Search

  Find Your Dream Job