Updated 3 Months agoIT » Back-end Engineer

Mô tả công việc

▲工作內容:
1. 開源軟體整合開發
2. 後端API開發
3. 資安相關技術研究

Yêu cầu

▲相關能力:
1. 熟悉至少一種後端語言 (如:Golang、C/C++、Python,但不以此為限)
2. 熟悉基本資料庫操作
3. 熟悉Git、CI/CD
4. 熟悉linux基本操作
5. 熟悉網路(如:TCP/IP,但不以此為限)

▲加分條件:
1. 曾有Windows Application Programming (win32/UWP)開發經驗
2. 有滲透測試或數位鑑定經驗
3. 熟悉Data Shippers
4. 持有OSCP、CHFI

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

騰曜網路科技股份有限公司

台中市南屯區公益路二段51號7樓

Về chúng tôi

Navigator.Efficiency.Intelligent.Technology.Hope

騰曜網路科技(NEITHNET)提供專業且客製化的資安服務。如同領航員在專業領域開展新視野,不斷創新、追求卓越。

Nhóm

Default avatar

Các công việc phổ biến khác tại 騰曜網路科技股份有限公司

資安工程師

Toàn thời gianSơ cấp40K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

產品軟體研發工程師 (Backend Developer)

Toàn thời gianSơ cấp45K ~ 55K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

自動化測試工程師

Toàn thời gianSơ cấp35K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật 8 tháng trước