Updated 22 ngày ago

Mô tả công việc

本工作內容以技術能力為主軸,透過自身的技術提供服務。工作內容分為三大面向,對客戶、對原廠及對內部。以專業的技術協助客戶進行資訊升級及服務優化。

1. 與AWS BU業務部門緊密協作,參與客戶企業需求規劃、審查和實作。
2. 具備實作能力,能充分了解各類解決方案,並協助客戶理解並賦能。Yêu cầu

【職務需求】
1. 資訊相關學位或資訊相關工作經驗2年以上
2. 了解網絡和互聯網協議,包括 TCP / IP,DNS,SMTP,HTTP 和分佈式網絡。
3. 具備以下技術一項以上精通
3.1 具有Linux 安裝、操作、設置以及對操作系統、網絡原理和系統調試的實務經驗。
3.2 具有Windows安裝、操作、設置以及對操作系統、網絡原理和系統調試的實務經驗。
3.3 具有SQL相關操作,具備SQL Server、Oracle、MySQL或PostgreSQL一年以上的DBA經驗
3.4 Data相關工作經驗,且具備SQL及Python撰寫能力。
4. 多益分數650以上1
2 years of experience required
50K ~ 70K TWD / month
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 博弘雲端科技股份有限公司.

Về chúng tôi

您晉升雲端企業的「Premier Partner」

Nextlink(博弘雲端科技)以成為亞太地區最大的跨國雲端服務為願景,在台灣、香港、上海、東南亞設立據點,擁有多平台認證架構師及國內外經驗豐富的團隊,為企業提供專業、多元且全球化的雲端解決方案與代管服務。

我們致力於提升企業營運效益外,更以深厚的技術,為客戶提供加值的應用,與給予全方位的支援服務客戶,助您迅速晉升雲端企業!

在前進雲端的路上 Nextlink提供您…

【最多元的雲端應用解決方案】

Nextlink 是 AWS 亞太區第一家代管服務合作夥伴 (Managed Service Partner) ,更榮獲 Gartner Magic Quadrant 評選為全球公有雲基礎建設代管服務供應商,及美國 CIO 雜誌評選為亞太最富前景 AWS 代理商。我們提供包含CDN、影音串流、大數據運算等全方位應用解決方案。

【高效解決產業痛點的加值服務】

Nextlink有深厚的主機代管經驗,服務超過1,000間企業客戶,產業跨足遊戲、媒體、電商等國內外知名企業,面對各行業雲端應用的問題,我們都有實戰經驗,雲端的事就交給Nextlink,助您一次解決上雲的痛,更備有 7x24 維運團隊,提供全天候的專業服務!

【資安監控 安全一把罩】

Nextlink取得 ISO 9001 國際品質管理系統資格,及 ISO 27001 資訊安全管理系統認證,更與國際資安大廠 Checkpoint 為長期合作夥伴,協助強化企業資訊安全,讓您安心晉升雲端企業!


Nhóm

Avatar of the user.
Sr. HR
Avatar of the user.
HR Director
Avatar of the user.
Vice President
Avatar of the user.
Vice Director
Avatar of the user.
Director
Avatar of the user.
Sr. Marketing Manager

Việc làm

Full-time
Sơ cấp
1
45K ~ 65K TWD / month
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
60K ~ 80K TWD / month
Lưu

Full-time
Cộng sự
1
40K ~ 50K TWD / month
Lưu